ชาวสวนลำไยเชียงใหม่เลี้ยงกบและไก่พื้นเมืองแบบธรรมชาติ สร้างผลกำไรงาม

คุณสุพรรณ คำเถิง เจ้าของ “ สุพรรณฟาร์ม ” ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  พลิกชีวิตจากข้าราชการครูมาประกอบอาชีพเกษตรกรอย่างพอเพียง เริ่มจากเลี้ยงกบและไก่พื้นเมือง  เพื่อนำมาเป็นอาหารสำหรับบริโภคในครัวเรือน ก่อนพัฒนาเป็นอาชีพหลัก สร้างได้ให้กับครอบครัวอย่างยั่งยืน

ฟาร์มกบ

คุณสุพรรณ กล่าวว่า  ทางสุพรรณฟาร์ม ได้เริ่มต้นเลี้ยงกบ ตั้งแต่ปี 2549 โดยใช้เวลาว่างช่วงรับราชการครูมาทำฟาร์มเลี้ยงกบในบ้าน ลงทุนสร้างบ่อซีเมนต์ จำนวน 10 บ่อสูงจากพื้นประมาณ 1 เมตร พื้นเทปูนหนาเพื่อรองรับน้ำ และมีท่อระบายน้ำตรงส่วนที่ลาดที่สุด ก่อนนำกบลงเลี้ยงจะทำการล้างบ่อซีเมนต์ให้สะอาดด้วยการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ ใส่ทิ้งไว้ 2-3 วัน ถ่ายน้ำออกล้างให้สะอาด ตากบ่อทิ้งไว้ให้แห้ง 1-2 วัน จึงค่อยนำกบมาลงเลี้ยงในบ่อ โดยปีแรกซื้อลูกกบมาเลี้ยงในราคาตัวละ 3 บาท ในปีที่สองสามารถเพาะพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์เองได้ จึงลดต้นทุนการผลิตลง

หลังจากที่ได้พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์กบแล้ว บ่อที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วจะนำใบหญ้าหรือพันธุ์ไม้น้ำสำหรับเป็นที่เกาะของไข่ บ่อขยายพันธุ์ต้องอยู่กลางแจ้งได้รับแสงแดดเพียงพอเพื่อช่วยให้ไข่ฟักเป็นตัวเร็วขึ้น ทำหลังคาบางส่วนป้องกันในกรณีที่ฝนตกหนัก  ภายหลังจากการเตรียมบ่อเรียบร้อยแล้วนำพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ลงบ่อประมาณ 10 คู่  ระยะ 2-3  คืน กบจะผสมพันธุ์และวางไข่ในช่วงเวลา 04.00-06.00 น. เมื่อเห็นว่ากบออกไข่แล้วให้นำพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ออกจากบ่อเพื่อป้องกันแพไข่แตก

เมื่อไข่กบฟักออกเป็นตัวอ่อนแล้ว ช่วง 2 วันแรกยังไม่ให้อาหาร เพราะลูกอ๊อดยังใช้ไข่แดงที่ติดมาเลี้ยงตัวเอง หลังจากนั้นจึงเริ่มให้อาหารเม็ดสำหรับลูกกบวันละ 1 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1 กำมือเมื่อลูกอ๊อดมีอายุ 20-30 วัน จึงเป็นลูกกบเต็มวัย ในช่วงนี้นำไม้ไผ่มาทำเป็นแพเพื่อให้ลูกกบเต็มวัยได้อาศัยอยู่เพราะลูกอ๊อดจะโตเต็มวัยไม่พร้อมกัน อาจมีการทำร้ายกันจนเกิดแผลทำให้ลูกกบตายได้

ทางฟาร์มได้คัดลูกกบขนาดตัวยาว 2 เซนติเมตร ไปเลี้ยงในบ่อที่เตรียมไว้ บ่อละ 1,000 ตัว หลังจากคัดลุกกบนำไปเลี้ยงในบ่อแล้ว นำแพไม้ไผ่เพื่อให้กบขึ้นไปอาศัยอยู่ และนำทางมะพร้าวมาคลุมบ่อเพื่อบังแดดในช่วงที่คัดลูกกบลงบ่อซีเมนต์ใหม่ๆ ให้อาหารเม็ดเลี้ยงกบไประยะหนึ่งก่อนเมื่อกบโตขึ้นให้อาหารเม็ดเลี้ยงกบโตวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น จนกว่าจะจำหน่าย

ส่วนลูกกบจะเริ่มจำหน่ายเมื่อมีอายุตั้งแต่ 1 เดือนถึง 1 เดือนครึ่ง ราคาตัวละ 2 บาท ลูกกบอายุ 2 เดือน ราคาตัวละ 3 บาท ลูกกบอายุ 3 เดือน ราคาตัวละ 4 บาท ลูกกบอายุ 4 เดือนขึ้นไปจำน่ายกิโลกรัมละ 100 บาท

เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง

นอกจากเลี้ยงกบแล้ว ยังพอมีพื้นที่จึงมีความสนใจเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง ในปี 2552 โดยเลี้ยงด้วยวิธีการปล่อยหากินตามธรรมชาติในพื้นที่สวนลำไย 2 ไร่   จำนวนพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ที่เริ่มเลี้ยงครั้งแรก 50 ตัว  ภายในส่วนลำไยจะทำรั้วกั้นรอบ สร้างกรงอนุบาล กรงไก่โต และสร้างรังเพื่อให้แม่ไก่มาฟักไข่

เมื่อแม่ไก่มีอายุประมาณ 6-8 เดือนเริ่มผสมพันธุ์ และออกไข่เป็นชุดแรก ประมาณ 8-10 ฟองเฉลี่ยต่อปีแม่ไก่แต่ละตัวออกไข่ประมาณ 4 ชุด ภายหลังที่แม่ไก่ออกไข่แล้วใช้เวลาในการฟักไข่จนออกเป็นตัวประมาณ 21 วัน  หลังจากที่ลูกไก่ออกจากไข่หมดแล้ว จะย้ายแม่ไก่และลูกไก่มาเลี้ยงในกรงจนลูกไก่อายุประมาณ 2 สัปดาห์  แล้วแยกลูกไก่มาเลี้ยงในกรงอนุบาล ประมาณ 10 วัน

จากนั้นปล่อยให้หากินเองภายในสวนลำไย อาหารที่ใส่ไว้ให้จะมีแกลบ ข้าวโพด และปลายข้าว เมื่อไก่มีอายุประมาณ 3 เดือนสามารถที่จะจำหน่ายได้แล้ว ซึ่งปัจจุบันนี้มีจำนวนไก่ประมาณ 500 ตัว สำหรับราคาจำหน่ายไก่พันธุ์พื้นเมือง ราคากิโลกรัมละ 100 บาท

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพรรณ คำเถิง “ สุพรรณฟาร์ม ” ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  โทร.08-6185-6069, 08-1366-5025

บทความก่อนหน้านี้“ซีพีเอฟ” เปิดตัว 5 โครงการร่วมลดโลกร้อนยั่งยืน
บทความถัดไปเลี้ยง “สาหร่ายพวงองุ่น ” แบบง่ายๆ ด้วยนวัตกรรม “ คอนโดเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น”