ฉบับวันที่ 752 : 1 ตุลาคม 2564

นิตยสารฉบับก่อนหน้าฉบับวันที่ 751 : 15 กันยายน 2564
นิตยสารฉบับถัดไปฉบับวันที่ 753 : 15 ตุลาคม 2564