นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับที่ 649 : 15 มิถุนายน 2560