นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับที่ 652 : 1 สิงหาคม 2560

นิตยสารฉบับก่อนหน้านิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับที่ 651
นิตยสารฉบับถัดไปนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับที่ 653 : 15 สิงหาคม 2560