นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับที่ 653 : 15 สิงหาคม 2560