นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับที่ 656 : 1 ตุลาคม 2560

นิตยสารฉบับก่อนหน้านิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับที่ 654 : 1 กันยายน 2560
นิตยสารฉบับถัดไปนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับที่ 657 : 15 ตุลาคม 2560