นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับที่ 657 : 15 ตุลาคม 2560