นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับที่ 660

นิตยสารฉบับก่อนหน้านิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับที่ 657 : 15 ตุลาคม 2560
นิตยสารฉบับถัดไปนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับที่ 681 : 15 ตุลาคม 2561