ชาวนาเกลือท้อแท้ กำลังราคาดี ฝนมา นาเกลือล่ม เงินละลายหายไปกับน้ำ

วันนี้ (11 ม.ค.) นายเชาว์ เฮงสกุล ประธานสหกรณ์การเกษตรนาเกลือ จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งทำนาเกลือ 120 ไร่ กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสงคราม ปัจจุบันมีพื้นที่ทำนาเกลือประมาณ 4,200 ไร่ แม้น้ำจะไม่ท่วมแต่ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องช่วงนี้ ก็ทำให้น้ำทะเลที่เกษตรกรชาวนาเกลือผันหรือสูบเข้ามาตากในนาเกลือตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม ซึ่งเกลือเริ่มจับเม็ดใกล้ที่จะรื้อเกลือ หรือเก็บผลิตเกลือเข้ายุ้งฉากได้แล้ว ต้องละลายไปกับน้ำจนหมดทำให้ชาวนาเกลือต้องขาดรายได้จุนเจือครอบครัวและได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้า

นายเชาว์ กล่าวว่า ฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ทำให้ชาวนาเกลือได้รับความเดือดร้อนมาก เพราะเกลือที่ใกล้เก็บได้ต้องละลายสูญหายไปกับน้ำ ทำให้ต้องเริ่มผันน้ำทะเลเข้านาตากเกลือใหม่ทั้งหมด ทำให้เสียเวลาไปอีกประมาณ 1 เดือน และต้องสูญเสียรายได้ไม่น้อย เนื่องจากขณะนี้ราคาเกลือดีมาก อยู่ที่เกวียนละ 1,400 ถึง 1,500 บาท แต่ชาวนากลับไม่มีเกลือขาย เพราะเกลือละลายไปกับน้ำฝน นอกจากนี้ในช่วงหน้าฝนยังต้องยืดเวลาทำนาเกลือออกไปจากเดิม 30 วัน เป็น 45 วัน ทำให้มีรายได้ช้าลง ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังลูกจ้างทั้งกระบวนการ เช่น คนงานรื้อเกลือ, คนงานหาบเกลือ, และคนเข็นเกลือเป็นต้น แต่ผลดีจะตกไปอยู่กับพ่อค้าคนกลางที่มีเกลือเก็บอยู่ในสต๊อก เกือบ 20,000 ตัน อย่างไรก็ตามชาวนาเกลือก็ได้แต่หวังว่าหากช่วงที่ชาวนามีเกลือขาย ก็ขอให้ราคาเกลือดีเช่นนี้ต่อไป ก็จะทำให้ชาวนาเกลือลืมตาอ้าปากได้บ้าง