อบต.ภูซางเล็งซื้อกระเทียมจากปาย บรรเทากระเทียมในพื้นที่แพง

วันที่ 18 มกราคม 2560 นายประสงค์ สะสมวัฒนากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ภูซาง จ.พะเยา เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากปัญหากระเทียมราคาแพงที่เกิดขึ้นในจังหวัดพะเยาขณะนี้ ตนมีร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีความจำเป็นจะต้องใช้กระเทียมพื้นเมืองมาทำกระเทียมเจียวจำนวนมาก จากประสบการณ์ที่เคยอยู่ในพื้นที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน มาก่อน พบว่ากระเทียมพื้นเมืองใน อ.ปาย มีขนาดหัวใหญ่และราคาถูกกว่า ดังนั้นจึงคิดจะปรับวิธีนำกระเทียมพื้นเมืองจากนอกพื้นที่มาทำเป็นวัตถุดิบทำกระเทียมเจียวใช้ทดแทนระหว่างที่เกิดปัญหากระเทียมในพื้นที่ราคาแพง

“กว่ากระเทียมใหม่ในพื้นที่ อ.ภูซาง และ อีกหลายพื้นที่ใน จ.พะเยา จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน แต่ผู้บริโภคต้องใช้กระเทียมทุกวัน ทุกครัวเรือน ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องหากระเทียมนอกพื้นที่มาใช้ทดแทนไปก่อน คาดว่าหลังจากที่กระเทียมในพื้นที่เก็บเกี่ยวและมีผลผลิตสู่ตลาดได้แล้ว ราคาจะลดลงตามกลไกของตลาด” นายก อบต.ภูซาง กล่าวและว่า หากมองเรื่องราคาถือว่าเป็นผลดีต่อเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมเช่นกัน” นายประสงค์ กล่าว