จีนผุดศูนย์ส่งผักผลไม้แช่แข็ง ‘กวนเหล่ย’

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดเชียงราย ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดย นางสาวผกายมาศ เวียร์ร่า รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายแจ้งข้อมูลต่อที่ประชุมว่า รัฐบาลกลางของจีนได้พัฒนาเส้นทางคมนาคมด้วยนโยบายเบ็ดเสร็จทางเดียว (One Belt One Road) เพื่อมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันตกของจีนตอนใต้ คือ เขตเศรษฐกิจมณฑลยูนนาน มณฑลเสฉวน และมณฑลกุ้ยโจว ล่าสุด ได้กำหนดสถานที่ One Belt One Road ที่ท่าเรือเมืองกวนเหล่ย ซึ่งเป็นเมืองท่าหน้าด่านของจีนตอนใต้ติด สปป.ลาว ตรงข้ามฝั่งแม่น้ำโขง กับประเทศเมียนมา ให้เป็นช่องทางพิเศษช่องทางเดียวเพื่อขนส่งสินค้าประเภทแช่แข็ง อาหารทะเล ผักสด และผลไม้ทุกชนิด โดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิเท่านั้น

“ปัจจุบันจีนใช้งบประมาณกว่า 63.5 ล้านหยวน หรือ 350 ล้านบาท สร้างห้องเย็นขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร สามารถรองรับอาหารแช่แข็งได้ถึง 3,800 ตัน ที่อุณหภูมิต่ำกว่า -18 องศาเซลเซียส สามารถหมุนเวียนอาหารแช่แข็งได้ปีละ ประมาณ 150,000 ตัน มีเครื่องจักรอุปกรณ์ เช่น เครนสูงขนาดใหญ่สำหรับเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ที่ควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 40 ฟุต, ลานพักตู้คอนเทนเนอร์ และเครื่องมือต่างๆ ที่เชื่อมการขนถ่ายไปยังท่าเรือและรถบรรทุกห้องตรวจสินค้าทั้งนำเข้าและส่งออก, พัฒนาเรือสินค้าให้เข้ากับระบบตู้คอนเทนเนอร์ สร้างถนน สะพานจากจุดต่างๆ ในมณฑลยูนนานไปยังท่าเรือกวนเหล่ย ระบบทั้งหมดมีกำหนดสร้างแล้วเสร็จในวันที่ 31 มกราคมนี้ โดยคาดว่าเปิดใช้งานราวต้นเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งจะส่งผลต่อการขนส่งสินค้าในแม่น้ำโขง โดยเฉพาะปัจจุบันมีคู่ค้าสำคัญ คือ ท่าเรืออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการประชุม นายบุญส่งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษา พิจารณาแก้ไขระบบที่ยังไม่รองรับอย่างเร่งด่วน รวมทั้งเตรียมจัดประชุมหน่วยงานที่รับผิดชอบ อาจเชิญหน่วยส่วนกลางมาร่วมประชุมด้วย เนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องรีบดำเนินการ ขณะที่ไทยส่งสินค้าออกไปยังจีนตอนใต้ด้วยเส้นทางดังกล่าวจำนวนมาก โดยเฉพาะผลไม้และสินค้าแช่แข็ง ขณะที่ท่าเรือเชียงแสนแจ้งว่า ท่าเรือมีความพร้อมเช่นกัน หากจำเป็นเร่งด่วนด้วยปริมาณสินค้ามาก สามารถนำเครนจากภายนอกท่าเรือเข้าไปใช้เป็นการชั่วคราวได้

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน