“ ส้มกา ” ส้มสายพันธุ์หายาก 1 ปี ให้ผลผลิตเพียงครั้งเดียว ปลูกไม่ยาก ราคาดี ขายดีในช่วงเทศกาลตรุษจีน

“  ส้มกา ” เป็นส้มสายพันธุ์หายากที่คนไทยรุ่นใหม่ไม่ค่อยคุ้นหูนัก ความจริง ส้มกาก็คือ ส้มเช้ง เป็นส้มเปลือกหนาอีกสายพันธุ์หนึ่ง เกษตรกรบางรายเรียกผลไม้ชนิดนี้ว่า “ส้มตรา” ส้มชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในเมืองจีน เป็นผลไม้กึ่งเมืองร้อนตระกูลเดียวกันกับส้มทั่วๆ ไป คนจีนในสมัยก่อนได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาหากินอยู่ในเมืองไทยก็ได้นำสายพันธุ์ส้มชนิดนี้เข้ามาปลูกด้วย โดยแหล่งใหญ่ที่ปลูกก็คือ ย่านบางมดนั่นเอง

ส้มกา  ให้ผลผลิตเพียงปีละหนึ่งครั้ง ส่วนใหญ่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตออกขายในช่วงเทศกาลตรุษจีน ชาวจีนนิยมใช้ในพิธีไหว้บรรพบุรุษ  คำว่า ส้มในภาษาจีนออกเสียงว่า ไต่กิ๊ก แปลได้ 2 ความหมาย คือคำว่า  ทอง   และคำว่า  ความสงบ  ส้มกายังมีสรรพคุณเด่น คือ ช่วยให้เจริญอาหาร ช่วยในการขับถ่าย มีวิตามินซีสูง ช่วยป้องกันโรคหวัด โรคเลือดออกตามไรฟัน รักษาเหงือก คุณค่าทางอาหารให้แคลเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม วิตามินซี  ที่ผ่านมา เกษตรกรนิยมปลูกส้มกากันมากในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และสมุทรสาคร

รศ.ดร.ระวี เสรฐภักดี ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านส้มและมะนาว เล่าว่า ส้มกาหรือส้มตรา มี 2 พันธุ์ คือ “ เม้งลิ้วเช้ง ” ที่มีลักษณะพิเศษ คือ มีตราวงกลมที่ปลายผล ผิวผลเป็นสาแหรก หรือเป็นริ้ว มีแหล่งปลูกที่จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี และ“ส้มเช้ง” มีลักษณะพิเศษ คือ ผิวผลเรียบ ไม่มีสาแหรก และมีตราวงกลมที่ปลายผล

หากใครสนใจผลไม้ชนิดนี้ สามารถแวะเยี่ยมชมได้ที่ สวนลุงแกละ ของ “ลุงสมนึก  ชูปัญญา ”(  โทร. 089 -5094619) บริเวณตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  ที่นี่ปลูกต้นส้มกาโดยใช้กิ่งตอนปลูก ในระยะห่าง  4 -5 เมตร  ให้น้ำในระบบสปริงเกอร์ ให้หมุนกระจายรอบโคนต้น ทุก ๆ 5 วัน เปิดให้น้ำนานประมาณ 30 นาทีต่อครั้ง

เมื่อต้นส้มกาอายุ  3 ปีจะเริ่มให้ผลผลิต โดยส้มกา แต่ละต้นจะให้ผลผลิตประมาณ 400 -500 ก.ก.ต่อปี  ผลผลิตจากสวนจะขายส่งให้แม่ค้าที่กรุงเทพฯ  ในราคาก.ก.ละ  80 บาท ส่วนราคาขายปลีกในท้องตลาดทั่วไปประมาณ  110 บาทต่อก.ก.  ส้มกาขายได้ราคาดีกว่าส้มทั่วไป และเป็นที่ต้องการของ แม่ค้าในตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นตลาดศรีเมือง ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดไท

ที่ผ่านมา  มีเกษตรกรจำนวนมากสนใจอยากปลูกส้มกา แต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะไม่มีแหล่งน้ำสมบูรณ์เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นส้มกา  ลุงบอกว่า  เคล็ดลับสำคัญที่สวนส้มกาแห่งนี้ มีผลผลิตที่ดีตรงกับความต้องการของตลาดก็คือ  ดูแลให้น้ำอย่างเต็มที่ ที่นี่ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องขับดันน้ำอย่างแรง  ใช้ท่อส่งน้ำขนาด 8.5 สามารถให้น้ำบำรุงต้นส้มกาประมาณ 30 -40 วันต่อปี