เทศกาลข้าวเชียงราย เปิดตัว “ข้าวหนองอ้อช่วยชีวิตหมูป่า”

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย จัดงานเทศกาลข้าวเชียงราย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย การจัดงานครั้งนี้ ชูแนวคิด “ถิ่นชาวนาเชียงราย อัตลักษณ์ข้าวไทย” เพื่อสนองรับนโยบายรัฐแก้ไขปัญหาข้าว ส่งเสริมการตลาดข้าวเชียงรายแบบครบวงจร และเดินหน้าส่งเสริมการรับรู้รับทราบและเข้าใจด้วยการประชาสัมพันธ์ข้าวเชียงราย

จังหวัดเชียงรายมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ทั้งระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว ซึ่งเป็นพืชเฉพาะถิ่นที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลกได้แก่ ข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวเขี้ยวงู สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายเล็งเห็นความสําคัญและบทบาทของข้าวในฐานะพืชเศรษฐกิจสำคัญของจัังหวัดที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร จึงกำหนดยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาการตลาดข้าวของจังหวัดเชียงรายอย่างครบวงจร

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการเกษตร จัดเทศกาลข้าวเชียงราย ประจำปี 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวของจังหวัดเชียงราย และต้องการสร้าง เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิต และการแปรรูปข้าวให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดเชียงราย

ในปีนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายกำหนดจัดเทศกาลข้าวเชียงราย 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้า The market Bangkok ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ส่วนครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

การจัดงานเทศกาลข้าวเชียงรายในปีนี้จำลองบรรยากาศท้องนาที่โดดเด่นด้วยต้นข้าว กอข้าว กองฟาง เถียงนา สะพานไม้ไผ่ ด้วยบรรยากาศแบบไทยล้านนาโดยกิจกรรมไฮไลต์สำคัญ  คือ การจัดทำข้าวหลามจากข้าวเหนียวเขี้ยวงูกระบอกยักษ์เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว โดยผู้จัดงานแจกข้าวหลามจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอพานให้ผู้เข้าชมงานได้ชิมฟรี  กว่า 1,000 กระบอก

คุณพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย เปิดเผยถึงการจัดงานเทศกาลข้าวเชียงราย ประจำปี 2562 ว่าจังหวัดเชียงรายพร้อมส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และสนับสนุนช่องทางการตลาดใหม่ เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเชียงราย และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้าวคุณภาพของจังหวัดที่มีชื่อเสียง อาทิ ข้าว กข 15 ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นต้น โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ภายในงานพบกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพ ปลอดภัยหลากหลายชนิด และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวของจังหวัดเชียงราย การสาธิตการปรุงอาหารคาว-หวานแปรรูปจากข้าว อาทิ คุกกี้ข้าว น้ำชาข้าว การจัดทำข้าวหลามยักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอพาน แจกให้รับประทานฟรีในวันเปิดงาน ชมนิทรรศการข้าว และครั้งแรกกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ข้าวจากวิสาหกิจชุมชนพัฒนาข้าวหนองอ้อช่วยชีวิตหมูป่า ซึ่งเป็นข้าวจากกลุ่มชาวนาที่เสียสละพื้นที่นารับน้ำจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ในกรณีการช่วยเหลือ 13 เยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมีติดถ้ำหลวง

13 เยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมีติดถ้ำหลวง