ITAP สวทช. จับมือ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ร่วมอัพไซคลิ่ง สร้างมูลค่าจากเศษเหลือใช้

โครงการอัพไซคลิ่ง : สร้างคุณค่าให้วัสดุเหลือใช้ด้วยการออกแบบ (Upcycling : Value Creation with Design) ดำเนินการโดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม จาก ม.เกษตรศาสตร์ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ จากการผลิตโดยโรงงาน SME ไทย

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ผู้เชี่ยวชาญโปรแกรม ITAP และหัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม สร้างขยะมหาศาล การขายเศษวัสดุให้ซาเล้งหรือขายทิ้งในราคาต่ำ ไม่ใช่คำตอบที่จะช่วยสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นได้ แนวคิด “การจัดการเศษวัสดุสู่การออกแบบเพื่อสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” จึงเป็นคำตอบ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานนวัตกรรมที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาเศษวัสดุที่เหลือทิ้งในโรงงานให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สวยงาม แปลกตา สร้างสรรค์ และมีมูลค่าเชิงพาณิชย์ สู่ตลาดอีโค่ ซึ่งนับเป็นแนวทางที่สำคัญและกำลังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภครุ่นใหม่ในปัจจุบัน กว่า 8 ปีแล้วที่ ITAP สวทช. ได้สร้างคุณค่าให้กับเศษวัสดุ จนล่าสุดโครงการอัพไซคลิ่ง : สร้างคุณค่าให้วัสดุเหลือใช้ด้วยการออกแบบ ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ให้บริษัทที่ร่วมโครงการกว่า 40 บริษัท มีชิ้นงานที่น่าสนใจและขายในท้องตลาดมากมาย ไม่ว่าจะเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้หรือลูกบันไดจากเศษไม้ ห้องอบซาว์น่าที่ทำจากเศษไม้ฮิโกนิ เก้าอี้ที่ทำจากเศษเหล็กรูปร่างสวยงามแปลกตา เสื่อที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิลในแบบต่างๆ เป็นต้น”

“สำหรับแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ขั้นตอนแรกคือ การตรวจเยี่ยมโรงงาน โดยตนและคณะทำงาน เพื่อให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำรวจเศษวัสดุว่ามีอะไรที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อได้ ดูกระบวนการ วิธีการทำงาน รวมไปถึงแรงงานคน ช่างเทคนิค และเครื่องจักรของโรงงาน เพื่อผนวกความรู้ความสามารถของโรงงาน กับความคิดสร้างสรรค์จากคณะผู้เชี่ยวชาญ นับเป็นการทำงานร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการ ช่างฝีมือ และนักออกแบบ เพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ โดยการพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาเศษวัสดุนับเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะแม้เมื่อโครงการจบไปแล้ว องค์ความรู้นี้จะยังคงอยู่กับบริษัทต่อไป เมื่อมีเศษวัสดุรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไป ทางโรงงานจะยังสามารถดำเนินการพัฒนาได้ด้วยตนเอง อย่างยั่งยืน” รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต กล่าว

บริษัทที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จะได้รับการสนับสนุนจาก สวทช. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการเข้าเยี่ยม วินิจฉัยปัญหาและความต้องการเบื้องต้นของบริษัท สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพนิตา ศรีประย่า โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1301 หรืออีเมล [email protected]