เครื่องบรรจุวัสดุใส่ถุงแบบต่อเนื่อง ทำงานสม่ำเสมอคุณภาพเยี่ยม ประหยัดเวลา เหมาะกับฟาร์มเห็ด

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

การเพาะเห็ดเศรษฐกิจส่วนใหญ่นิยมเพาะแบบถุง โดยบรรจุส่วนผสมของวัสดุเพาะในถุงพลาสติกด้วยแรงงานคนจำนวนมาก ทำให้คุณภาพและความหนาแน่นของวัสดุในถุงไม่สม่ำเสมอซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อและการงอกของดอกเห็ด

การบรรจุวัสดุเพาะด้วยมือ มีโอกาสที่จะทำให้ถุงเกิดรูเข็มและรอยปริแตก เนื่องจากแรงที่กดอัดขี้เลื่อยด้วยมือมีมากและไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า นับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ก้อนเชื้อเสียหายระหว่างการเพาะให้เชื้อเจริญเติบโต

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยฝ่ายวิศวกรรม ออกแบบและพัฒนา “เครื่องบรรจุวัสดุใส่ถุงแบบต่อเนื่อง” เพื่อนำไปใช้งานจริงในฟาร์มเห็ด ซึ่งนอกจากจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องความไม่สม่ำเสมอของคุณภาพและความหนาแน่นของวัสดุเพาะในถุงแล้ว ยังสามารถช่วยประหยัดเวลาและช่วยลดการนำเข้าเครื่องจากต่างประเทศอีกด้วย

หลักการทำงาน  ใช้ระบบนิวเมติกเป็นต้นกำลังควบคู่กับการควบคุมการทำงานด้วยระบบ PLC (Programmable Logic Control) แบ่งกลไกการทำงานเป็น 4 ส่วนหลักๆที่ทำงานแยกอิสระต่อกันแต่ทำงานสอดคล้องกัน ประกอบด้วย 1.กลไกช่วยในการจับถุงพลาสติก 2.กลไกการลำเลียงวัสดุเพาะเพื่อเตรียมปล่อยลงถุง 3.กลไกการขับเคลื่อนแผ่นกลมกำหนดตำแหน่ง และ 4.กลไกการอัดแน่นวัสดุเพาะในถุงพลาสติก

เครื่องฯ มีกำลังการผลิต 720 ถุงต่อชั่วโมง  ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับเครื่องบรรจุวัสดุเพาะจากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนกำลังการผลิตได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้ใช้งาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในภาคการเกษตร เช่น ฟาร์มเห็ด หรืออื่นๆ  เนื่องจากสามารถใช้ทดแทนแรงงานคนได้เป็นอย่างดี

 

รายละเอียดของเครื่อง

ขนาดเครื่อง:100X100x140 เซนติเมตร

น้ำหนัก : 100 กิโลกรัม

ใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ กำลังไฟ 600 วัตต์

ปั๊มลม :1 HP

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต   ได้ที่ สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 0-2577-9436-38  หรือ Call  center วว. โทร.0 2577 9300  ในวันและเวลาราชการ  E-mail : [email protected]