“คลองหินดำ” แกรนด์แคนยอนเมืองไทย อะเมซิ่งชุมพร

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณอนัน รามพันธุ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย คุณสุรินทร์ เหล่าพัทรเกษม แอดมินเพจ “ชุมพรฟ้าใหม่” และผู้สื่อข่าว ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อชมความสวยงามของคลองหินดำ หรือที่มีการตั้งฉายาว่าเป็น Grand Canyon เมืองไทย ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณ วัดโรจน์ดำริ หรือ วัดคลองหินดำ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร และเพื่อต้องการทราบที่มาที่ไปของแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งใหม่ของจังหวัดชุมพรแห่งนี้ โดยได้พบกับ พระอัครพงษ์ ญาณเมธี เจ้าอาวาสวัดโรจน์ดำริ คุณธวัช มั่นคง ประธานชมรมผู้สูงอายุ ตำบลเขาค่าย คุณเทิดศักดิ์ ขนอม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) เขาค่าย คุณโชคชัย เกตุแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาค่าย และ คุณสุรชัย คงทอง ผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อสอบถามความเป็นมาของคลองหินดำดังกล่าว

ของที่ระลึก

คุณธวัช มั่นคง เล่าว่า ตนเข้ามาอยู่ใน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาค่าย ตั้งแต่ปี 2517 จำได้ว่า คลองหินดำ มีอยู่แล้ว ซึ่งขณะนั้นน้ำในคลองหินดำใสสะอาดกว่าขณะนี้มาก แต่เมื่อธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป น้ำก็เริ่มมีสีเขียว แต่ก็ยังเป็นน้ำสะอาด โดยเฉพาะในช่วงวันเพ็ญเดือน 3 หรือวันมาฆบูชา น้ำในคลองหินดำจะกลับมาใสสะอาดมาก ส่วนที่มีชื่อว่า คลองหินดำ เพราะสมัยก่อนหินทั้งสองฝั่งยังมีสีดำสนิท แต่เมื่อเวลาผ่านไปน้ำก็ทำให้หินเปลี่ยนสีเหมือนในปัจจุบัน

ช่างงดงาม

คุณโชคชัย เกตุแก้ว กล่าวว่า เมื่อเดือนกันยายน 2561 ตนได้รู้จัก คุณสุรินทร์ เหล่าพัทรเกษม แอดมินแฟนเพจ “ชุมพรฟ้าใหม่” ที่มาช่วยประชาสัมพันธ์จุดชมทะเลหมอกดอยตาปัง ในตำบลเขาทะลุ ซึ่งมีพื้นที่ติดกัน จึงชวนลงมาสำรวจคลองหินดำ หลังจากนั้น คุณสุรินทร์ จึงช่วยประชาสัมพันธ์โดยถ่ายภาพมุมสูงจากโดรน (Drone) และวิดีโอ ออกเผยแพร่ในเพจชุมพรฟ้าใหม่ ผ่านไปแค่ 2-3 เดือน เท่านั้น นักท่องเที่ยวก็เริ่มรู้จักและพากันมาท่องเที่ยว ชาวบ้านในพื้นที่จึงช่วยกันพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับ โดยได้รับการสนับสนุนจาก อบต. เขาค่าย และวัดโรจน์ดำริด้วย จนขณะนี้มีคนสนใจมาเที่ยวคลองหินดำในวันธรรมดา วันละประมาณ 50-100 คน วันเสาร์-อาทิตย์ วันละไม่ต่ำกว่า 200 คน ส่วนช่วงเทศกาลปีใหม่หรือสงกรานต์ก็จะมีนักท่องเที่ยววันละไม่ต่ำกว่า 1,000 คน

นักท่องเที่ยว

“จุดเด่นของคลองหินดำก็คือ มีลักษณะคล้าย Grand Canyon ในต่างประเทศ นั่นคือ มีลำธารกว้าง ประมาณ 5-10 เมตร ไหลผ่านรอยแยกของหินในลักษณะคดเคี้ยวไปมา ประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำได้ ประมาณ 400 เมตรก่อน และน้ำในคลองจะมีระดับสูงประมาณหัวเข่า-ต้นขา ในช่วงธรรมดา แต่ในช่วงหน้าฝน น้ำจะมีระดับสูงจนเกือบถึงตลิ่ง จึงไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น” คุณโชคชัย กล่าว

คุณเทิดศักดิ์ ขนอม กล่าวว่า อบต. เขาค่าย มีแนวทางในการพัฒนาคลองหินดำ โดยในช่วงแรกจะให้ชุมชนในพื้นที่ช่วยกันดูแล ช่วยกันพัฒนาก่อน เมื่อทุกคนร่วมกันพัฒนาแล้วก็จะมีความรู้สึกรักและหวงแหนคลองหินดำร่วมกัน เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง จากนั้น อบต. เขาค่าย ก็จะเข้ามาให้การสนับสนุนเป็นส่วนๆ ไป ซึ่งขณะนี้มีการฝึกทักษะชุมชนในเรื่องการทำสินค้าประเภทโอท็อป (OTOP) มาวางขายให้นักท่องเที่ยวซื้อกลับไปเป็นที่ระลึก ส่วนวัดโรจน์ดำริก็ได้ส่งพระลูกวัดเข้ามาสอนชาวบ้านทำภาชนะด้วยกาบหมาก กาบไผ่ และการแปรรูปมะพร้าวให้กลายเป็นเครื่องประดับตกแต่งบ้านจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว

น่าค้นหา

“ในปี 2563 อบต. เขาค่าย ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้ 3 แสนกว่าบาท เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาคลองหินดำแห่งนี้ให้มีความสมบูรณ์ เหมาะแก่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของท้องถิ่น และคุณโชคชัยได้นำชาวบ้านไปช่วยกันทำฝายมีชีวิต 2 แห่ง ไว้ในบริเวณป่าต้นน้ำของคลองหินดำ ในหมู่ที่ 8 ตำบลเขาค่าย เพื่อใช้ในช่วงหน้าแล้งที่คลองหินดำอาจจะมีน้ำน้อยเกินไปด้วย” คุณเทิดศักดิ์ กล่าว

ให้ข้อมูล

พระอัครพงษ์ ญาณเมธี กล่าวว่า วัดโรจน์ดำริเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมในท้องถิ่น โดยมีการหารือกับ นายก อบต. เขาค่าย ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชน โดยมีแผนที่จะทำคลองหินดำเป็นห้องเรียนธรรมชาติสำหรับเยาวชน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสำหรับคนสูงวัย ที่เรียกว่า “อาวุโสโอเค” ให้ผู้สูงอายุได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย เพื่อให้เป็นสังคมอุดมธรรม และนอกจากคลองหินดำแล้ว ยังมีถ้ำซึ่งมีความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่อยู่ห่างจากคลองหินดำประมาณ 200 เมตร ด้วย

น้ำใสไหลเย็น

ส่วน คุณสุรชัย คงทอง ก็กล่าวว่า ตนอยู่ใกล้คลองหินดำมานานกว่า 30 ปี แต่ไม่เคยคิดมาก่อนว่า คลองหินดำจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนสนใจเข้ามาท่องเที่ยวกันมากมายเช่นนี้ จึงรู้สึกดีใจ และปลื้มใจมาก

สงบ

คุณอนัน รามพันธุ์ กล่าวว่า ในฐานะนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร อยากบอกว่า Grand Canyon ของเมืองไทยแห่งนี้ ถือเป็นแห่งเดียวที่สามารถลงไปเดินหรือเล่นน้ำในคลองได้อย่างปลอดภัย ซึ่งผิดกับ Grand Canyon ในสหรัฐอเมริกา ที่ดูได้อย่างเดียว แต่ไม่สามารถลงไปเดินหรือเล่นน้ำได้ จึงขอเชิญชวนชาวไทยที่คิดจะไปเที่ยว Grand Canyon ในต่างประเทศ ขอให้มาดูความสวยงามของ Grand Canyon เมืองไทยก่อน และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร พร้อมที่จะให้การสนับสนุนคลองหินดำแห่งนี้อย่างเต็มที่

มหัศจรรย์

คลองหินดำ หรือ Grand Canyon เมืองไทย กำลังกลายเป็นอีกหนึ่ง Land Mark ของการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร ที่นักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบธรรมชาติไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาด