ชาวนาอ่างทองเปลี่ยนวิกฤตแล้ง เช่าบึงกลางนากำลังแห้ง ลงจับปลาหลายชนิดส่งขายตลาด

วันที่ 9 มีนาคม หลังเข้าสู่ฤดูร้อนภัยแล้งเริ่มขยายวงกว้าง ทำให้เกษตรกรชาวนาได้รับความเดือดร้อนน้ำไม่พอทำนา ทางหน่วยงานรัฐได้ขอความร่วมมือให้ชาวนาหยุดทำนาปรัง โดยหันไปปลูกพืชผักสวนครัว ซึ่งเป็นพืชล้มลุกอายุสั้นสามารถเก็บผลผลิตนำไปขายสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริม แต่ยังมีชาวนาบางส่วนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ด้วยการเช่าบึงน้ำว่างเปล่ากลางทุ่งนาที่น้ำเริ่มแห้งขอด ลงสูบน้ำจับปลานานาชนิดที่มีอยู่ในบึงออกขายสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวยามหน้าแล้ง

จากการสอบถามนายสนธิ โพธิ์เตี้ย อายุ 49 ปี ชาวนาในจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตนเองมีพื้นที่ทำนา 50 ไร่ หลังจากภัยแล้งเริ่มคืบคลานเข้ามาจนน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ น้ำเริ่มแห้งขอดคลองไม่มีน้ำทำนา ประกอบกับหน่วยงานของทางราชการได้ขอความร่วมมือให้ชาวนาหยุดทำนาปรัง หันมาหาอาชีพเสริมทำสร้างรายได้ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวออกขาย แต่ตนเองเห็นว่าในคลอง หนอง บึง ที่มีน้ำแห้งขอดยังมีปลาชนิดต่างๆ ตามธรรมชาติ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปลาบ่อ ปลานา ถ้าปล่อยไว้ปลาก็จะตายหรือเป็นอาหารให้กับนกตามธรรมชาติ จึงได้ติดต่อขอเช่าบึงจากเจ้าของบึงกลางทุ่งนา หมู่ 2 ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง ในราคา 6,500 บาท ลงทุนวิดบ่อจับปลาในบึงที่มีเนื้อที่กว่า 10 ไร่ ได้ปลาชนิดต่างๆ จำนวนมาก เช่น ปลาสลิด ปลาช่อน ปลาหมอ โดยมีพ่อค้าแม่ค้าเดินทางมารับซื้อนำไปขายต่อที่ตลาดกันถึงที่เลยทีเดียว

สำหรับปลาที่มีอยู่ตามธรรมชาติจะได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างมาก  เนื่องจากว่ามีความแตกต่างจากปลาที่เลี้ยงขาย  โดยจะกินอาหารที่มีอยู่ในบึงตามธรรมชาติ บางตัวมีขนาดใหญ่หนักหลายกิโลกรัม  เนื้อแน่น เมื่อนำไปประกอบอาหารทำให้อร่อยน่ารับประทาน  ทำให้ตนเองและครอบครัวมีรายได้หลักหมื่นบาทต่อสู้ภัยแล้งกันต่อไปจนกว่าจะมีน้ำมาให้ทำนากันอีกครั้ง