ราคายางผันผวน ราคาน้ำยางสด-ยางแผ่นต่างกันไม่เกินกก.ละ 5 บาท สหกรณ์แปรรูปเสี่ยงขาดทุน

สถานการณ์ราคายางพารา ยังคงผันผวน โดยเฉพาะราคาน้ำยางสดกับยางแผ่นรมควันที่ต่างกันไม่ถึงกิโลกรัมละ 5 บาท ทำให้สหกรณ์ที่มีการรับซื้อน้ำยางสดจากเกษตรกรมาแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควันที่มีความเสี่ยงที่จะขาดทุน

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม รายงานข่าวจากจังหวัดสงขลา เมื่อเข้าสู่หน้าแล้งหรือประมาณมีนาคมถึงพฤษภาคม ของทุกปี จะเป็นช่วงที่ต้นยางพาราผลัดใบ ซึ่งจะเป็นช่วงฤดูปิดกรีดของชาวสวนยางพารา ทำให้มีผลผลิตยางออกสู่ตลอดน้อยลงราคาจึงจะปรับเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้ แต่ปีนี้พบว่าชาวสวนยางพาราบางส่วนเริ่มปิดกรีดแล้ว แต่ราคาน้ำยางสด ยังทรงตัว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 70-72 บาท เท่านั้น ในขณะที่สถานการณ์ราคายางแผ่นรมควัน กลับผันผวนตลอดทั้งเดือน เฉลี่ยราคาปรับขึ้นลงอยู่ที่ 73-81 บาท โดยราคาน้ำยางสด ต่างจากราคายางแผ่นรมควันไม่ถึงกิโลกรัมละ 5 บาท ส่งผลให้สหกรณ์กองทุนชาวสวนยาง จำกัด ในหลายพื้นที่ ที่รับซื้อน้ำยางสดจากชาวสวนยางที่เป็นสมาชิกมาแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน มีความเสี่ยงที่จะขาดทุน

นายสาโรจน์ สุคนธรัตน์ ประธานสหกรณ์กองทุนสวนยาง บ้านเก่าร้าง จำกัด อำเภอคลองหอยโข่ง กล่าวว่า ราคายางที่ผันผวนนั้น ทำให้สหกรณ์หลายแห่งประสบปัญหาขาดทุน บางแห่งจึงมีการลดความเสี่ยงด้วยการนำน้ำยางสดบางส่วนที่รับซื้อไปขายต่อ ในขณะที่บางส่วนก็ยังมีการแปรูปตามปกติ ทั้งนี้ตามปกติแล้ว ในช่วงฤดูกาลยางผลัดใบ ที่จะมีผลผลิตบางส่วนหายไปจาตลาด จะทำให้ราคายางปรับเพิ่มขึ้น แต่ในปีนี้กลับไม่เป็นเช่นนั้นคาดว่าสาเหตุน่าจะเป็นเพราะการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท.อยู่ระหว่างการประมูลขายยางในสต๊อกกว่า 2 แสนตัน