ชาวไร่มันโคราช พลิกผืนดินปลูกพริกไทย เพียง 2 งาน ทำเงินได้ทั้งปี

วันที่ 28 เมษายน 2560 นางรำเภา หาญนอก อายุ 43 ปี เกษตรกรชาวบ้านใหม่ลำเพียก หมู่ที่ 11 ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ใช้พื้นที่ของสวนเกษตรผสมผสาน ของตนเองที่มีอยู่ 14 ไร่ ลงทุนปลูกพริกไทย ไปประมาณ 2 งาน เพื่อใช้เป็นพืชทางเลือกเพิ่มความหลากหลายและรายได้ให้กับครอบครัว โดยสามารถปลูกพริกไทยได้รวม 200 เสา ผ่านมากว่า 1 ปี ก็เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้บางแล้ว แม้ว่าต้นพริกไทยจะยังเติบโตไม่เต็มที่ แต่ก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวชุดละกว่า 4 หมื่นบาท

นางรำเภา เจ้าของไอเดียพลิกพื้นที่ปลูกพริกไทยส่งขาย กล่าวว่า เดิมทีที่ดินของตนเองนั้นใช้ปลูกมันสำปะหลังมาตั้งแต่สมัยพ่อแม่ แต่มาถึงช่วงที่ตนเองเข้ามาดูแลแทน ก็หันหาพืชชนิดอื่นๆมาปลูก เนื่องจากมันสำปะหลังราคาต่ำและให้ผลผลิตไม่คุ้มค่า ทดลองปลูกทั้งพืชไร่พืชสวนผักผลไม้นานาชนิด เก็บขายได้ตลอดปี ไม่เหมือนกับการปลูกมันสำปะหลังที่เก็บเกี่ยวได้เพียงครั้งเดียวต่อปี และไม่มีทางรู้ว่าปีให้จะได้ราคาดีหรือแย่

ทั้งนี้การปลูกพืชสวนนั้นจะมีระยะห่างระหว่างต้นค่อนข้างมาก จึงตัดสินใจปรึกษาเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอครบุรี เพื่อสรรหาพืชชนิดอื่นมาปลูก ก็มาลงเอยที่พริกไทย เนื่องจากเป็นพืชที่ต้องการแสงรำไร ไม่ร้อนจัด สามีจึงไปจัดหานำพันธุ์มาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อปลายปี 2558 ที่ผ่านมา จำนวน 400 ต้น ใช้เสาปูนสูง 3 เมตรมาเป็นตอให้ต้นพริกไทยได้เลื้อยเกาะ ใช้ระยะห่างในการปลูก กว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร ผ่านมากว่า 1 ปี พริกไทยเริ่มให้ผลผลิตชุดแรกเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเก็บได้แบบวันเว้นวันเป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ได้ราคาสูงสุดถึงกิโลกรัมละ 100 บาท นอกจากนี้ยังสามารถผลิตต้นพันธุ์ไว้เพื่อจำหน่ายได้อีกส่วนหนึ่ง ทำให้ชุดแรกมีรายได้จากพริกไทยแล้วกว่า 40,000 บาท ซึ่งถือเป็นรายได้ที่ดีมากเลยทีเดียว

สำหรับพริกไทยเป็นพืชที่ปลูกและดูแลได้ง่าย ต้องการน้ำเพียงสองวันครั้ง สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้สองรุ่นต่อปี โดยจะเริ่มติดช่อหลังจากปลูกไปได้ 8 เดือน สามารถเก็บผลผลิตได้ระยะเวลาถึงสามเดือนต่อชุด ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจ ใช้พื้นที่ไม่มากนักก็สามารถสร้างรายได้ไร่ละหลักแสนต่อปี เป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรที่ต้องการเพิ่มรายได้ให้กับพื้นที่ของตนเองที่มีอยู่อย่างจำกัด