แบรนด์สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด พรีออเดอร์ออนไลน์บุกตลาดจีน

ช่วง 6-7 ปีการทำตลาดทุเรียนออนไลน์กับตลาดจีนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ใช้การขนส่งเครื่องบิน ประกอบกับช่วงวิกฤตโควิด-19 คนจีนเดินทางเข้ามาไม่ได้ สายการบินจีนได้ปรับเปลี่ยนเครื่องบินโดยสารมาให้บริการเครื่องเช่าเหมาลำขนส่งทุเรียนให้ถึงได้ภายใน 4-5 ชั่วโมง และกระจายถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว

ทุเรียนออนไลน์จึงมีราคาสูงกว่าท้องตลาด ต้องคัดเกรดเป็นทุเรียนคุณภาพ เพราะลูกค้าเป็นกลุ่มลูกค้ากำลังซื้อสูง ผู้ประกอบการชาวจีนจึงพยายามหาทุเรียนที่มีคุณภาพจริงๆ ไปทำแบรนด์ของตัวเองส่งขายทางออนไลน์ ทำให้ทุเรียนคุณภาพของเกษตรกรราคาสูงไปตามๆ กัน และปี 2564 สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด ได้เปิดตัวครั้งแรกส่งทุเรียนออนไลน์ แบบพรีออเดอร์ไปตลาดจีนภายใต้แบรนด์ของสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด ถือว่าเป็นโมเดลของความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือของสมาชิกสหกรณ์ ผู้ประกอบการเอกชน หน่วยงานภาครัฐ

คุณสุนทร นพพันธ์ ประธาน

สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด
พร้อมเป็นโมเดล

คุณสุนทร นพพันธ์ ประธานกรรมการสหกรณ์เกษตรเมืองขลุง จำกัด เล่าว่า สหกรณ์จัดตั้งมา 47 ปีแล้ว ความเติบโต มั่นคงโดยตลอด เข้ามารับหน้าที่ประธานกรรมการ เป็นสมัยที่ 2 มีกรรมการ 15 คน มีสมาชิกประมาณ 2,400 คน สมาชิกมาจาก 11 ตำบล แบ่งเป็น 29 กลุ่ม (กลุ่มละไม่เกิน 50 คน)

ธุรกิจสถานีจำหน่ายน้ำมัน

สหกรณ์เกษตรเมืองขลุง จำกัด ดำเนินภาระหน้าที่ 4 อย่าง คือ

1. จัดหาสินค้ามาจำหน่าย วงเงินปีละร่วม 100 ล้านบาท จำหน่ายปุ๋ย เคมีภัณฑ์ อื่นๆ

2. ให้บริการสินเชื่อเงินกู้ ตั้งแต่วงเงินหลักหมื่น บางรายกู้ได้สูงถึง 7 ล้านบาท แล้วแต่กำลังชำระหนี้ระยะสั้น ปานกลาง ยาว

3. การรวบรวมผลผลิต

4. รายได้จากสถานีจำหน่ายน้ำมันบางจาก จำหน่ายให้กับสมาชิก บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นๆ อบต. สถานีตำรวจ เทศบาลและให้เครดิตกับสมาชิกรายใหญ่ ในรอบปีบัญชี มิถุนายน 2562-มิถุนายน 2563 มีกำไรสุทธิ 28.7 ล้านบาท

ทีมงานสหกรณ์เกษตรอำเภอขลุง กับบริษัท รอยัล ฟาร์ม กรุ๊ป จำกัด

“ธุรกิจรวบรวมผลผลิตของเกษตรกร (รอบปีบัญชี 2562) กำไร 2.1 ล้านบาท เริ่มทำผลไม้ เงาะ มังคุด ลองกอง สะละส่งห้างแมคโคร โลตัส ได้ประมาณ 8-9 ปี แต่กำไรไม่ดีเพราะต้นทุนสูงเนื่องจากต้องคัดผลไม้คุณภาพทุกลูก และราคาต่างจากตลาด 1-2 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนทุเรียนเพิ่งเริ่มส่งปี 2563 แต่ยังไม่มีแนวทางการจัดจำหน่ายด้วยแบรนด์สหกรณ์ จนกระทั่งปี 2564 มีหน่วยงานภาครัฐกระทรวงพาณิชย์ คุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน คุณเจียวหลิง พาน (Jiaoling Pan) ประธานกรรมการ บริษัท รอยัล ฟาร์ม กรุ๊ป จำกัด เข้ามาประสานงานให้จัดส่งทุเรียนพรีออเดอร์ ออนไลน์ไปจีน ล็อตแรก 20 ตันเมื่อปลายเมษายน จึงเป็นที่มาของความภาคภูมิใจที่สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด ประสบความสำเร็จส่งทุเรียนไปต่างประเทศด้วยแบรนด์สหกรณ์เอง” คุณสุนทร กล่าว

คุณอมรินทร์ บุญสอน รองประธาน

คุณอมรินทร์ บุญสอน รองประธานกรรมการสหกรณ์เกษตรเมืองขลุง จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า สหกรณ์มีความพร้อมพัฒนาการค้าออนไลน์ด้วยแบรนด์สหกรณ์ ด้วยปัจจัยหลักๆ 2-3 ข้อ คือ

1. มีประสบการณ์ขายผลไม้พรีเมี่ยมส่งห้างให้แมคโคร โลตัส ทำสัญญาซื้อ-ขายล่วงหน้า มานานเกือบ 10 ปี สมาชิก 200 ราย ส่งมังคุด เงาะ ลองกอง สะละคัดคุณภาพทุกลูก ออเดอร์ปีละร่วม 100 ตัน และส่งให้บริษัทส่งออกไปญี่ปุ่น

2. ผลผลิตทุเรียนของเกษตรกรได้การรับรองการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices : GAP) ทุกแปลงและมีผลผลิตจำนวนมาก

Cr.fb ฝัน ฝัน

3. โรงคัดบรรจุที่ได้รับรองมาตรฐานในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP) โดยล็อตแรก 20 ตัน บริษัท รอยัล ฟาร์ม กรุ๊ป จำกัด ใช้โรงคัดบรรจุของสหกรณ์จัดทำแพ็กเกจจิ้ง

ทีมรอยัล ฟาร์ม กรุ๊ป จำกัด

“พรีออเดอร์ทุเรียนออนไลน์ส่งตลาดจีน ตกลงซื้อขายกันล่วงหน้า ราคานำตลาด 3-5 บาท บริษัทจะโอนเงินให้สหกรณ์ก่อนที่จะส่งของ ล็อตแรกไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพขายดีมาก ห่างกัน 7-8 วัน มีพรีออเดอร์อีก 25 ตัน และมีมาเรื่อยๆ แต่ผลผลิตมีน้อยเนื่องจากปลายฤดู ล็อตแรกคัด AB แต่ล็อต 2 ได้ซื้อรวมเกรด C ไปด้วย ไม่คาดคิดว่าสหกรณ์จะทำกันเองได้ ปีหน้าต้องเตรียมต้อนรับแต่ต้นปี ปีแรกนำร่องเลือกสวนของกรรมการ 20 ราย เพราะการเริ่มต้นอาจจะมีข้อดี ข้อเสียกรรมการจะรับได้ เป้าหมายปีหน้าคือการขยายผลสู่สมาชิกของสหกรณ์ทั่วไป 1,000-2,000 ราย มีผลผลิตเป็น 1,000 ตัน คาดว่าจะส่งออกแบบพรีออเดอร์ได้ตั้งแต่ต้นฤดูจำนวนมากกว่านี้ โดยคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากทุกฝ่ายเช่นปีนี้” คุณอัมรินทร์ กล่าว

QR Code ยิงเลเซอร์ รหัสสวน
คัดเกรด

การทำตลาดจีนภายใต้แบรนด์ 

สเปก ตัดแก่ 32% เป๊ะทุกลูก ออเดอร์ท่วม

คุณอุไร เปี่ยมคูหา เลขานุการสหกรณ์เกษตรเมืองขลุง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญการตัดทุเรียน เล่าว่า ทำทุเรียนมาร่วม 30 ปีแล้ว รู้เรื่องทุเรียนแก่อ่อน มีทีมมือตัด เมื่อ คุณเจียวหลิง พาน หรือ “คุณฝัน” บริษัท รอยัล ฟาร์ม กรุ๊ป จำกัด มาชวนทำพรีออเดอร์โดยแบรนด์สหกรณ์ จึงตกลงทันที และนำแรงงานลงพื้นที่ในสวนด้วยกันร่วมกับคุณอมรินทร์ ดูความพร้อมผลผลิตของเกษตรกรที่จะตัดเช็กเปอร์เซ็นต์เนื้อแห้งแต่ละสวนที่เข้าร่วมโครงการและนัดวันตัดเก็บ ต้นทางคุณภาพเป็นหน้าที่ของสหกรณ์ที่คิดว่าทำดีที่สุดแล้ว

การขนส่งและตลาดปลายทางจีนเป็นของคุณฝัน สเปกคัดเกรดคุณภาพล็อตแรก มี 3-4 ข้อ คือ คัดแยกรับซื้อเกรด AB ขนาดไซซ์ลูก 3 พู 1 เม็ด ขนาดน้ำหนักลูกละ 2-5 กิโลกรัม ตัดความแก่เปอร์เซ็นต์เนื้อแห้งไม่ต่ำกว่า 32% หรือ 70% ขึ้นไป ซึ่งในทีมมือตัดของกลุ่มเกษตรกรจะเป็นมืออาชีพตัดได้เปอร์เซ็นต์ตามมาตรฐานแน่นอน

คัดเกรดแล้ว
เครื่องชั่งน้ำหนักมาตรฐาน

“ข้อดีขายพรีออเดอร์ คือเจรจาตกลงราคาได้ก่อนการทำสัญญาซื้อ-ขาย ต่างจากขายให้ล้ง ล้งเป็นผู้กำหนดราคาฝ่ายเดียว พรีออเดอร์ราคานำตลาดเล็กน้อย ล็อตแรก เกรด AB ราคากิโลกรัมละ 150 บาท สูงกว่าตลาด 3-5 บาท และจ่ายเงินสดโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ล่วงหน้า สมาชิกนำสมุดไปปรับบัญชีได้เลย ล็อตหลังๆ ได้ซื้อเพิ่มเกรด C ราคา 110-105 บาท ไปด้วย คุณภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ทุเรียนเราติดบาร์โค้ดระบุหมายเลขเจ้าของสวนทุกลูกด้วยการยิงเลเซอร์ที่เปลือก ไม่ติดสติ๊กเกอร์จะหลุดง่าย และสเปกที่ตัดแก่ 32% ขึ้น บางลูกถึง 35% ทำให้ทุเรียนแก่จัดรสชาติอร่อย ล็อตที่ 2 พรีออเดอร์ 25 ตัน ห่างกันเพียง 4-5 วัน และมีออเดอร์ต่อมาเรื่อยๆ แต่เป็นช่วงปลายฤดูไม่มีของ และปีนี้ได้พรีออเดอร์ทุเรียนไซซ์ D ขนาดลูกละ 1.3-1.9 กิโลกรัม แก่จัดส่งโรงงานแช่แข็งส่งญี่ปุ่นวันละ 3-5 ตัน หลังจากผ่านการทดสอบทั้งเนื้อและเปลือกทุเรียนไม่พบว่ามีสารเคมีเจือปน ทำให้สร้างมูลค่าเพิ่มได้กิโลกรัมละ 85-90 บาท รับซื้อหมดไม่อั้น และไปรษณีย์ไทยติดต่อให้ทำออฟไลน์แต่เป็นช่วงปลายฤดู จะมีอีกรุ่นเดือนมิถุนายนแต่จำนวนไม่มาก” คุณอุไร กล่าว

คุณฝัน (ซ้ายสุด) QC ทุเรียน ดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล ผู้เชี่ยวชาญเรื่องทุเรียน (กลาง) คุณสุนทร นพพันธ์ (ขวา)

ตลาดเซินเจิ้น ซีอาน ตอบรับทุเรียนคุณภาพ…พฤติกรรมเปลี่ยน
คุณเจียวหลิง พาน เล่าว่า ทำทุเรียนออนไลน์ส่งตลาดจีนมา 6-7 ปีแล้ว มีแพลตฟอร์มของบริษัทที่สามารถวางสินค้า และกระจายยังเครือข่ายทั้งยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี ปีนี้ยอดการขายออนไลน์เติบโตมาก ตั้งแต่วิกฤตโควิด-19 การขนส่งทางเรือมีปัญหาเรื่องตู้คอนเทรนเนอร์หมุนเวียนไม่ทัน ทางบกมีปัญหาการขนส่งติดแออัดที่ด่านจากการต้องตรวจโควิด-19 เมื่อจีนสนับสนุนให้ใช้เครื่องบินโดยสารดัดแปลงเป็นคาร์โก้ขนส่งทุเรียนได้ การขนส่งสะดวกรวดเร็ว ใช้เวลาเดินทาง 4-5 ชั่วโมงถึงสนามบินในจีน และส่งถึงผู้รับได้ภายใน 1-2 วัน แต่มีข้อกำหนดว่าทุเรียนทุกลูกต้องมีคุณภาพ ปีนี้หน่วยงานภาครัฐไทย องค์กรภาคเอกชน สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์กลุ่มผู้บริโภคชาวจีน อำนวยความสะดวกต่างๆ ทำให้ลูกค้าออนไลน์มีความเชื่อมั่นทุเรียนไทย ทำการค้าพรีออเดอร์ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ล็อตแรก 20 ตันไปตลาดเซินเจิ้น กวางโจว เสียงตอบรับดีมาก แทบเรียกว่าไม่มีขอเคลมเลย ปกติต้องมีบ้าง ล็อต 2 เราพุ่งไปตลาดซีอาน เมืองหลวงเก่าทางตะวันตกเฉียงเหนือ พรีออเดอร์เพิ่ม 25 ตัน เต็มภายใน 10 นาที สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุงน่าจะภาคภูมิใจที่ทำทุเรียนคุณภาพได้ทุกลูก และสามารถสร้างแบรนด์ของเกษตรกรให้เป็นที่ยอมรับได้

พรีออเดอร์ ออนไลน์ล็อตแรก
พรีออนไลน์ส่งถึงสนามบินจีน Cr.fb ฝัน ฝัน

“ก่อนทุเรียนไปทางบก ทางเรือ ส่งตลาดขายส่งในเมืองหลักๆ เช่น เจียงหนาน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ แต่เมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19 ความนิยมสั่งสินค้าออนไลน์โดยเฉพาะทุเรียน จึงไม่จำกัดอยู่เฉพาะเมืองใหญ่ เมืองรองๆ นิยมบริโภคทุเรียนเช่นกัน ก่อนนี้ครอบครัวคนจีนลูกหลายคนอยู่รวมๆ กันชอบซื้อทุเรียนผลใหญ่ 5-7 กิโลกรัม ปัจจุบันครอบครัวคนจีนเล็กๆ อยู่ 2-3 คน ชอบทุเรียนลูกเล็กลง 3 กิโลกรัม และระยะหลังชาวจีนรู้จักให้ความนิยมทุเรียนเบญจพรรณมากขึ้น เช่น กระดุม ก้านยาว นกหยิบ จันทบุรี1-10 กบสุวรรณ กบชายน้ำ ต้องเป็นทุเรียนแก่ เนื้อดี ส่วนหมอนทองที่นิยมเพราะสุกแล้วเก็บไว้ได้ 2-3 วัน เนื้อไม่เละ เนื้อมาก เม็ดลีบ หอม อร่อย เป็นพรีเมี่ยมทำพรีเซลลูกขนาด 5-6 กิโลกรัมขายยาก ขนาด 2.5-3.5 กิโลกรัมจะแย่งกันซื้อหมดก่อนทุกครั้ง ตลาดยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี ชื่นชอบขนาดไซซ์ 3 กิโลกรัมเช่นกัน จึงขอฝากเกษตรกรปรับการทำผลผลิตให้ลูกขนาดเล็กลง การตลาดต้องนำการผลิต ทำให้ตรงความต้องการผู้บริโภค” คุณฝัน กล่าว

ตัวอย่างเนื้อทุเรียนส่งพรีออเดอร์ Cr.fb ฝัน ฝัน
สติ๊กเกอร์แบรนด์สหกรณ์

แบรนด์สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด จึงเป็นโมเดล สหกรณ์อื่นๆ ของไทย รวมทั้งผลไม้อื่นของไทยที่มีคุณภาพอีกหลายชนิด…หากแต่ความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน รวมทั้งภาคเอกชนยังคงเป็นแรงผลักดันที่สำคัญ สนใจสอบถามสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด โทร. 089-930-9446

ทำของคุณภาพดี จึงมีความเชื่อมั่น

คุณอุไร เปี่ยมคูหา กล่าวว่า ประสบการณ์สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด ในปีนี้สร้างความเชื่อมั่นให้แบรนด์สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด อนาคตถ้าเกษตรกรทำคุณภาพทุเรียนได้ทุกไซซ์ A B C D จะขายได้ราคาดี เป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งตลาดทุเรียนสดและทุเรียนแช่แข็ง กลุ่มคณะกรรมการ ประธาน รองประธาน มีแนวคิดวางเป้าหมายการพัฒนาการบริหารสหกรณ์ 2 ส่วน คือการบริหารจัดการโรงคัดบรรจุที่ได้มาตรฐาน GMP เพื่อส่งผลผลิตแบรนด์ของสหกรณ์จำหน่าย โรงคัดบรรจุของสหกรณ์ใช้งานมา 3 ปี ปกติทุกๆ ปีรับซื้อผลไม้ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง สะละ คัดผลไม้พรีเมี่ยม ส่งห้างร้าน บริษัททั้งในและต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่าปีละ 200-300 ตัน

ผลผลิตเกษตรกรได้รับการรับรองคุณมีใบรับรอง GAP เมื่อส่งผลผลิตโดยใช้แบรนด์สหกรณ์ได้แล้ว แนวทางคือการพัฒนาบุคลากร โรงคัดบรรจุ ด้านมือตัดมีคุณภาพแน่นอน แต่ขาดองค์ความรู้เรื่อง คัดเกรด (QC) การชุบน้ำยา ป้ายน้ำยา ทำความสะอาด แพ็กเกจจิ้ง การขึ้นตู้คอนเทรนเนอร์ ปีนี้เราคัดเกรดคร่าวๆ ได้ บริษัท รอยัล ฟาร์ม กรุ๊ป จำกัด จะแยกอีกครั้ง ขั้นตอนทั้งหมดต้องใช้ประสบการณ์ ปีหน้าสหกรณ์จะส่งพนักงานด้านการตลาดไปฝึกงานอยู่กับโรงคัดบรรจุของบริษัท รอยัล ฟาร์ม กรุ๊ป จำกัด ที่เป็นพันธมิตรกัน และการสนับสนุนห้องเย็นแช่แข็งสหกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตทุเรียนแช่แข็ง ที่มีตลาดรับซื้อในตลาดต่างประเทศได้กว้างขวางมากขึ้นและช่วยเพิ่มมูลค่าให้ทุเรียนได้อีกทาง แน่ใจว่าคุณภาพเท่านั้นที่ตลาดเข้ามาหาเรา

บทความก่อนหน้านี้แมงมัน อาหารแปลกของคนเหนือ ปีหนึ่งมีครั้งเดียว
บทความถัดไปงามจนตะลึง สับปะรดสี สวนนงนุชพัทยา แหล่งรวมพันธุ์ใหญ่ที่สุดในเอเชีย