“ผงมะพร้าวน้ำหอม” ชงกินสะดวกมากๆ งานวิจัยสุดล้ำ ของ มก. แก้ปัญหา ราคา – การขนส่ง

ราคามะพร้าวน้ำหอมขึ้นสูงมากในปัจจุบัน  ด้วยสภาพอากาศและโรคระบาด อันเป็นไปตามกลไกตลาด

ปัจจุบันจึงมีผู้คิดค้น ผงมะพร้าวน้ำหอม ชงดื่ม ได้สะดวกมากๆ

งานชิ้นนี้  เป็นผลงานของ คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยการแปรรูปมะพร้าวน้ำหอม เป็น “ผลิตภัณฑ์ผงมะพร้าวน้ำหอม” โดยเริ่มต้นจากการคัดเลือกผลมะพร้าวน้ำหอมคุณภาพดี แยกน้ำและเนื้อทั้งหมดโดยวิธีการที่สะอาดปลอดภัย ลดการสูญเสีย ใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่ดี ผ่านการฟรีซดราย หรือการระเหิดแห้ง ภายใต้ความเย็น

ส่วนวิธีการบริโภค ก็ด้วยการชงในน้ำที่อุณหภูมิห้อง หรือน้ำเย็นก็ได้ 1 ซองขนาด 6 กรัม ใช้น้ำ 150 มิลลิลิตร โดยในเบื้องต้น ตั้งไว้ที่ราคา 20 บาทต่อซอง

คณะผู้วิจัย เห็นว่า มะพร้าวน้ำหอม ที่ปลูกมากในเขตภาคกลางตะวันตก มีรสชาติอร่อย หอมหวาน และมีคุณค่าทางโภชนการสูง ความต้องการบริโภคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  แต่ราคามะพร้าวยังคงผันผวน ต้องขนส่งในลักษณะผลสด น้ำหนักมาก ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

ผลงานนี้ ถูกส่งเข้าร่วมประกวด การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ( Appropriate Technology ) ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทรัพย์สินทางปัญญา จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  และได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภูมิภาค (ภาคกลางฝั่งตะวันตก) และถูกคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 18 ทีมสุดท้ายในการแข่งขันระดับชาติ

ทั้งนี้ “เส้นทางเศรษฐีออนไลน์” ได้ติดต่อไปยังโครงการดังกล่าว และได้รับทราบข้อมูลอัพเดทมาว่า โครงการการนี้ อยู่ระหว่างการถ่ายโอนงานวิจัยเพื่อไปสู่อุตสาหกรรรม โดยยังจะต้องพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ในการรองรับการผลิตอุตสาหกรรม รวมทั้งต้องมีการร่วมมือระหว่างนักวิจัย ภาคเอกชน เกษตรกรผู้ผลิตมะพร้าว และแนวทางการทำการตลาด นั่นคือ ยังไม่มีวางจำหน่ายในปัจจุบัน

หากมีข้อมูลคืบหน้าอย่างไร “เส้นทางเศรษฐีออนไลน์” จะได้นำมาเสอนต่อไป

หาก ภาคเอกชน ผู้ประกอบการท่านใด สนใจเทคโนโลยีตัวนี้ สามารถติดต่อได้ที่ รศ.ดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ // รศ.ดร.วิน เชยชมศรี จากภาควิชาสัตววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  / ดร.ณภัทร กำธรสิริวิมล  ภาควิชาเกษตรกลวิธาน  และ  ดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี  จากศูนย์ปฏิบัติการวิจัย และเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร มก. กำแพงแสน

โทร. 02-5625555 // 02-562-5444// 081-3762006 //090-1398008

หรือเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.drwinku.com

 

ที่มา : เส้นทางเศรษฐีออนไลน์