บริษัท ศรีราชาฟาร์ม (เอเชีย) จำกัด แหล่งแปรรูปอาหารจากเนื้อจระเข้ และผลิตภัณฑ์จากหนังจระเข้ ฝีมือคนไทย คุณภาพสู่สากล

จระเข้ จัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจครึ่งน้ำครึ่งบกชนิดหนึ่งที่มีมูลค่าต่อตัวสูง เนื่องจาก อวัยวะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน โดยเฉพาะหนัง เนื้อ และเลือดที่มีราคาสูงมาก

ปัจจุบัน จระเข้ที่มีการเลี้ยงเพื่อการค้าในไทยส่วนมากจะเป็นจระเข้น้ำจืด เนื่องจากสามารถเพาะพันธุ์ง่าย และเลี้ยงง่ายในแหล่งน้ำจืดทั่วประเทศ มีความต้านทานโรคสูง และทำผลิตภัณฑ์เครื่องหนังได้คุณภาพสูง

บรัษัท ศรีราชาฟาร์ม (เอเชีย) จำกัด ตั้งอยู่ ตำบลสรุศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ฟาร์มและโรงงานรวมประมาณ 250 ไร่ โดยประกอบกิจการครบวงจร ได้แก่ 1.เลี้ยงดูแลจระเข้ 2.ผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อจระเข้สดและแช่แข็ง อบแห้ง และแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 3.โรงฟอกหนังและตัดเย็บเครื่องหนังจากจระเข้ โดยมีการจำหน่ายปลีกหน้าฟาร์ม รวมทั้งรับจ้างผลิตตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

คุณสุชาติ ปัญญาสาคร รองประธานกรรมการ

คุณสุชาติ ปัญญาสาคร รองประธานกรรมการ บริษัท ศรีราชาฟาร์ม (เอเชีย) จำกัด กล่าวว่าที่ฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงจระเข้กว่า 100,000 ตัว ซึ่งแน่นอนว่าทางบริษัทผลิตสินค้าหลายชนิด เลี้ยงจระเข้จำนวน 100,000 ตัว ไม่เพียงพอต่อกระบวนการผลิต ทางบริษัทจึงได้มีการส่งเสริมเกษตรกรให้เลี้ยงจระเข้ กว่า 200 ราย เพื่อสร้างรายได้และอาชีพให้กับเกษตกร โดยมีกระบวนการผลิตดังนี้

ผลิตภัณฑ์กระเป๋าถือสุภาพสตรี ทำจากหนังจระเข้

กระบวนการผลิต เริ่มต้นจากการเพาะพันธุ์จระเข้ โดยเฉลี่ยแล้วจะนำจระเข้ที่มีอายุประมาณ 2 ปี 6 เดือน ถึง 3 ปี ซึ่งจะมีขนาดเส้นความกว้างรอบอก 55 เซนติเมตร ความยาวประมาณ 170-180 เซนติเมตร เข้าสู่กระบวนการชำแหละ ได้ผลิตภัณฑ์เนื้อจระเข้ และนำหนังมากฟอกย้อม ได้หนังจระเข้เพื่อเข้าสู่การผลิตภัณฑ์จากหนังจระเข้โดยมี 2 กระบวนการหลัก คือ การเตรียมชิ้นส่วนประกอบ และการเย็บประกอบเป็นผลิตภัณฑ์

-การเพาะพันธุ์จระเข้

-กระบวนการชำแหละ

-กระบวนการฟอกย้อมหนัง

-กระบวนการตัดเย็บ

-เตรียมชิ้นส่วน

-เย็บประกอบชิ้นส่วน

-กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ

ใบนี้ราคา 89,000 บาท

ด้วยกระบวนการขั้นตอนการผลิตเหล่านี้เป็นงานที่ต้องใช้ความพิถีพิถัน ใช้แรงงานฝีมือ ประกอบกับการเลี้ยงจระเข้ที่ต้องดูแลเป็นอย่างดี ทำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจากจระเข้มีราคาที่สูง ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทจำหน่ายก็ต้องมีราคาสูงตามไปด้วย และนอกเหนือจากหนังจระเข้แล้ว ทางเรามีการแปรรูปเนื้อจระเข้ในรูปแบบต่างๆ อีกมากมาย ทั้งเนื้อจระเข้สดและแช่แข็ง อบแห้ง และมีการนำเลือดจระเข้ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเลือดจระเข้แห้งชนิดแคปซูล ช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้ได้

 

 

ผลิตภัณฑ์เนื้อจระเข้
เลือดจระเข้แห้งชนิดแคปซูล