บินห์เฟือกจับมืออุบลฯ เมืองคู่มิตร จีบไทยตั้งรง.แปรรูปเกษตร

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เผยว่า ได้ต้อนรับ นายเหวียน วันตรัม รองเลขาธิการพรรคประจำจังหวัด ประธานคณะกรรมการจังหวัดบินห์เฟือก สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะที่มาประชุมหารือเรื่องการสถาปนาเมืองคู่มิตร ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับจังหวัดบินห์เฟือก เป็นการหารือในระดับท้องถิ่นของทั้งสองฝ่าย เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในทุกๆ ด้านในระดับพื้นที่ต่อไป โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การท่องเที่ยว และวิชาการร่วมกัน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักถามประเด็นต่างๆ อาทิ แผนการแลกเปลี่ยนการร่วมทุน หรือการทำสัญญาจับคู่ธุรกิจระหว่างทั้งสองประเทศ

ทั้งนี้ จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสองประเทศทำให้กลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุนจากประเทศเวียดนามมีความสนใจ และจะร่วมกันพัฒนาด้านการท่องเที่ยวร่วมกันก่อน ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อีกทั้งจังหวัดอุบลราชธานี ก็มีความพร้อมและความโดดเด่นในด้านโลจิสติกส์ ที่มีความเป็นมาตรฐานสากล จึงถือเป็นก้าวแรกของความร่วมมือของทั้งสองจังหวัดที่จะนำไปสู่การสถาปนาความร่วมมือเป็นเมืองคู่มิตรต่อไป

ด้าน นายเหวียน กล่าวว่า บินห์เฟือกเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เหมาะสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะยางพารา เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ และพริกไทย แต่ยังขาดนักลงทุนที่จะแปรรูปสินค้าเหล่านี้ จึงต้องการที่จะเชิญชวนนักลงทุนจากอุบลราชธานี และนักลงทุนจากประเทศไทยลงทุนตั้งโรงงานแปรรูปดังกล่าว นอกจากนี้ เวียดนามมีประชาชนนับถือศาสนาพุทธเกือบร้อยละ 80 ที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย ดังนั้น ต่อไปในอนาคตจังหวัดบินห์เฟือก และจังหวัดอุบลราชธานี จะมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากขึ้น

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด