ไทยร่วมประมูลข้าวขายปินส์2.5แสนตัน-โวเหลือข้าวในสต็อครัฐแค่1.6 แสนตันแล้ว

นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตามที่ได้เปิดประมูลข้าวในสต็อกของรัฐเพื่อการบริโภค ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมาปริมาณ 1.82 ล้านตัน ล่าสุดประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เห็นชอบขายข้าวให้แก่ผู้เสนอซื้อสูงสุด 24 ราย ใน 182 คลัง ปริมาณ 1.66 ล้านตัน หรือคิดเป็น 90.84% ของปริมาณเปิดประมูล มีมูลค่าเสนอซื้อ 16,557 ล้านบาท ทำให้เหลือข้าวที่สามารถระบายสำหรับการบริโภคเป็นการทั่วไปอีกเพียง 1.6 แสนตันเท่านั้น ซึ่งจะไม่เป็นปัญหากดทับซัพพลายในตลาดจนกระทบต่อราคาข้าว รวมทั้งยังลดภาระค่าเก็บรักษาลงจนเกือบหมด

นายกีรติ กล่าวว่า จากนี้จะเหลือข้าวเสื่อมคุณภาพที่รัฐจะระบายสู่อุตสาหกรรมอีกปริมาณ 2.7 ล้านตัน ซึ่งจะแบ่งเปิดประมูลระบายข้าวเสื่อมเข้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ก่อน ปริมาณ 2.2 ล้านตัน จาก 167 คลัง ใน 30จังหวัด จะเปิดให้ยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ และในเดือนกรกฎาคมนี้จะเปิดประมูลข้าวเสื่อมเข้าอุตสาหกรรมพลังงาน อีก 5 แสนตัน ล่าสุดนับตั้งแต่รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศตั้งแต่พฤษภาคม 2557 ระบายข้าวในสต็อกได้แล้ว 13.89 ล้านตัน มูลค่า 130,000 ล้านบาท โดยรวมเหลือสต็อกข้าว ซึ่งเป็นปริมาณที่รอการประมูล เพียง 2.9 ล้านตัน

นายกีรติ กล่าวว่า ล่าสุดทางรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้เตรียมเปิดประมูลซื้อข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) 250,000 ตัน ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นข้าวขาว 25% ซึ่งไทยสนใจจะเข้าร่วมประมูลด้วย นอกจากนี้มีความต้องการซื้อข้าวนึ่งจากรัฐบาลบังคลาเทศเข้ามาอีก 2 แสนตัน และรัฐบาลอิรักที่แสดงความสนใจจะซื้อข้าวจากไทยด้วย โดยไทยพร้อมจะขาย ไม่ว่ารัฐบาลอิรักต้องการจะซื้อแบบจีทูจี หรือจากเอกชน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจา และกรมได้ทำหนังสือไปยังตัวแทนรัฐบาลจีน เพื่อขอเจรจาราคาข้าวที่จะส่งมอบจำนวน 1 แสน ที่เป็นงวดที่ 5 โดยหากเจรจาช้าราคาข้าวอาจจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้ ขณะนี้ข้าวไทย ได้ผ่านจุดแย่ที่สุดมาแล้ว โดยตลาดข้าว จะเริ่มเป็นขาขึ้น

สำหรับยอดส่งออกข้าวไทยตั้งแต่ 1มกราคม –5 มิถุนายน 2560 มีปริมาณ 5.09 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 15.7 % มีมูลค่า 75,360 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.2 % หรือ 2,172 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 12.39 % โดยราคาส่งออก (F.O.B.) ข้าวหอมมะลิไทย 100 % ปัจจุบันอยู่ที่ 715 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวขาว5 % อยู่ที่ 438 เหรียญสหรัฐต่อตัน