กนอ.ย้ำโปรโมชั่นลงนิคมฯยางพาราหมดเขต 30 มิ.ย.นี้เท่านั้น

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดขายและเช่าที่ดิน ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมยางพารา (รับเบอร์ ซิตี้) จ.สงขลา ที่จะสิ้นสุดโปรโมชั่นวันที่ 30 มิถุนายนนี้ว่า เบื้องต้นมีนักลงทุนกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ กว่า 40 บริษัท ตื่นตัวและสนใจสอบถามรายละเอียดข้อมูลเงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน และมีผู้ประกอบการยางพาราขั้นกลางน้ำ และปลายน้ำ อาทิ จีน มาเลเซีย ยุโรป สหรัฐ ติดตามข้อมูลความคืบหน้างานก่อสร้างโครงการที่จะรองรับการลงทุน เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจเข้าลงทุนในพื้นที่นิคมยางพาราจำนวนหลายราย ซึ่ง กนอ.คาดว่านักลงทุนจะเริ่มตัดสินใจเข้าลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมยางพาราอย่างต่อเนื่อง โดยโปรโมชั่นจะหมดเขตภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้เท่านั้น

สำหรับมาตรการส่งเสริมการขายและเช่าที่ดินในพื้นที่โครงการ กนอ. ได้กำหนดโปรโมชั่นการให้สิทธิประโยชน์ด้านราคาที่น่าสนใจกระตุ้นให้ผู้ประกอบการนำไปพิจารณาเพื่อการตัดสินใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย 1.มาตรการส่งเสริมการขายที่ดิน แบบซิลเวอร์ โปรโมชั่น แพคเกจ สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อที่ดินจะได้สิทธิประโยชน์ คือ รับส่วนลดของราคาที่ดิน 5% ยกเว้นค่าธรรมเนียม และค่าอากรในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ยกเว้นค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ กนอ. รับทราบการแจ้งเริ่มประกอบกิจการ ซึ่งเงื่อนไขการรับสิทธิดังกล่าว จะต้องชำระค่ามัดจำไม่น้อยกว่า 15% ของมูลค่าที่ดินในวันทำสัญญาจอง และผ่อนชำระค่าที่ดินที่เหลือไม่เกิน 6 เดือน โดยไม่มีดอกเบี้ย

2.มาตรการส่งเสริมการเช่าที่ดิน แบบรูบี้ โปรโมชั่น แพคเกจ สำหรับผู้ประกอบการที่มีความต้องการเช่าที่ดินจะได้รับสิทธิประโยชน์ คือ ยกเว้นค่าเช่า 1 ปี รับส่วนลดค่าธรรมเนียมและค่าอากรในการจดทะเบียนการเช่า 25% และยกเว้นค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ กนอ.รับทราบการแจ้งเริ่มประกอบกิจการและจะต้องเช่าที่ดินไม่น้อยกว่า 20 ปี