ทุเรียนพันธุ์ผสมจันทบุรี

ระหว่างนี้ทุเรียนหลากหลายพันธุ์เต็มตลาด มีรายการ “บุฟเฟต์ทุเรียน” ทั้งที่สวนทุเรียนเมืองจันท์ เมืองระยอง และในภัตตาคารกรุงเทพมหานครหลายแห่งประเทศไทยนับวันจะกระเตื้องเรื่องเศรษฐกิจจากพืชผลทางการ

เกษตรมากขึ้น โดยเฉพาะจากผลไม้ที่มีจำนวนไม่น้อย ทั้งยังมีรสชาติที่ชาวต่างชาติเช่นชาวจีนให้ความนิยมอย่างมาก ยิ่งเป็นทุเรียนด้วยแล้ว รายการส่งออกไปยังเมืองจีนที่กวางโจวปีหนึ่งนับพันตันเห็นจะได้

วันก่อนโน้นพูดถึงพันธุ์ทุเรียนแล้วหยุดไว้ที่จะนำเสนอทุเรียนพันธุ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตรจัดการขึ้นมาเอง (ไม่ใช่กรมส่งเสริมการเกษตรดังที่เขียนเสนอไป)

เอกสารที่ได้รับมา นำเสนอพันธุ์ทุเรียนที่ปรับปรุงสายพันธุ์เป็นทุเรียนลูกผสมนับสิบชนิด อาทิ พันธุ์หมอนทองสันต์จันทบุรี ลักษณะเด่น เนื้อหนาสีเหลืองเข้ม เนื้อละเอียด เส้นใยน้อย สุกสม่ำเสมอทั้งผลพันธุ์ชะนีชาญชัยจันทบุรี ลักษณะเด่น เนื้อหนา หวานมันพอดี เนื้อแห้ง เส้นใยน้อย เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบสูง

พันธุ์ก้านยาวอารีจันทบุรี ผลใหญ่ เนื้อเหลืองเข้ม ละเอียดและเหนียว เส้นใยน้อย

ทั้งสามพันธุ์เป็นพันธุ์แนะนำ 22 สิงหาคม 2540

พันธุ์ลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 1 ผล ผลิตออกต้นฤดู อายุเก็บเกี่ยวสั้น 105 วันหลังดอกบาน ลักษณะภายนอกมีพูสมบูรณ์ น้ำหนัก 2.66-3.61 กิโลกรัมต่อผล สีเนื้อเหลือง รสชาติหวานมัน เนื้อค่อนข้างละเอียดกลิ่นอ่อนมาก เนื้อคงสภาพได้นานหลังปลิงหลุด

พันธุ์ลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 2 ผล ผลิตออกต้นฤดู อายุเก็บเกี่ยวสั้น 95 วันหลังดอกบาน ลักษณะภายนอกมีพูสมบูรณ์ ผลมีขนาดเล็ก น้ำหนัก 1.52-2.27 กิโลกรัมต่อผล สีเนื้อเหลืองเข้ม รสชาติหวานมัน เนื้อเหนียวละเอียด กลิ่นอ่อน

พันธุ์ลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 3 ผล ออกผลต้นฤดู อายุเก็บเกี่ยว 97 วัน หลังดอกบาน ลักษณะภายนอกมีพูสมบูรณ์ น้ำหนัก 2.54-3.67 กิโลกรัมต่อผล สีเนื้อเหลืองเข้ม รสชาติหวานมัน เนื้อละเอียด เหนียว

ทั้งสามชนิดพันธุ์แนะนำ 9 ตุลาคม 2549

พันธุ์ลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 4 ผล เป็นลูกผสมระหว่างแม่พันธุ์ก้านยาวกับพ่อพันธุ์หมอนทอง มีอายุเก็บเกี่ยว 114 วันหลังดอกบาน เปอร์เซ็นต์การติดผลดีถึง 100% รูปทรงผลสวยเต็มพู น้ำหนัก 2.6-3 กิโลกรัมต่อผล ให้ผลผลิตสูง 45-60 ผลต่อต้น น้ำหนักเนื้อต่อน้ำหนักผล 27% เมล็ดลีบ 80% เนื้อในสีเหลืองเข้มสวย เนื้อละเอียดเหนียว มีกลิ่นน้อย และรสชาติหวานมันปนระหว่างก้านยาวกับหมอนทอง พันธุ์แนะนำ 2555

พันธุ์ลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 5 ผล เป็นลูกผสมแม่พันธุ์ก้านยาวผสมปล่อยตามธรรมชาติ มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น 104 วันหลังดอกบาน การติดผลดี ให้ผลสูง 50-60 ผลต่อต้น เฉลี่ยน้ำหนักผลละ 3 กิโลกรัมทรงผลค่อนข้างกลม เมล็ดลีบ 28% เนื้อในสีเหลืองเข้มกว่าพันธุ์ก้านยาว เนื้อเหนียวปานกลาง กลิ่นปานกลาง ไม่ฉุน รสชาติค่อนข้างหวานมัน พันธุ์แนะนำ 2555

พันธุ์ลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 6 ผล เป็นลูกผสมระหว่างแม่พันธุ์ก้านยาวกับพ่อพันธุ์หมอนทอง อายุเก็บเกี่ยวปานกลาง 115 วันหลังดอกบาน ติดผลในเกณฑ์ดี น้ำหนักราว 3 กิโลกรัม เมล็ดลีบ ให้ผลผลิต 40-50 ผลต่อต้น เนื้อในสีเหลืองคล้ายหมอนทอง รสชาติหวานมันมากเนื้อละเอียดเหนียว มีกลิ่นปานกลาง พันธุ์แนะนำ 2555

นอกนั้นยังมีพันธุ์ผสมจันทบุรีอีกสามสายพันธุ์ คือ 7-9 เป็นพันธุ์แนะนำ 2560 พรุ่งนี้จะนำมาเสนอ

วันนี้แจ้งเพื่อทราบว่า ผู้รวบรวมพันธุ์ทุเรียนเป็นนักวิชาการเกษตรระดับ 8 จากสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เป็นดอกเตอร์ด้านปรับปรุงพันธุ์พืชและเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชสวนจากออสเตรเลีย ได้รวบรวมพันธ์ทุเรียนต่อจากที่นักวิชาการเกษตรรวบรวมไว้ของศูนย์วิจัยจันทบุรี คือ ดร.ทรงพล สมศรี

 

ที่มา :   คอลัมน์ โลกสองวัย