ไข่เค็มน้ำแร่ พอกด้วยดินจอมปลวก รสชาติอร่อย มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ได้รับความนิยม ออเดอร์ผลิต 700 ฟอง ต่อวัน!

คุณนาตยา แท่นรัตน์ ประธานกลุ่มแม่บ้านผลิตไข่เค็มน้ำแร่ บ้านขันหมู่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวนยางพารา ปลูกพืชผัก และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งส่วนหนึ่งจะมีเวลาว่างจากอาชีพหลักในช่วงบ่าย ทำให้ชาวบ้านจำนวนหนึ่งมีแนวคิดในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้มาจุนเจือครอบครัวเสริมจากอาชีพหลัก จึงรวมกันจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านผลิตไข่เค็มน้ำแร่ขึ้น เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยตนเป็นประธานกลุ่ม และมีสมาชิกในกลุ่มจำนวน 15 คน

คุณนาตยา แท่นรัตน์

ประธานกลุ่มแม่บ้านผลิตไข่เค็มน้ำแร่ บอกด้วยว่า ตนเป็นแม่บ้านตำรวจ ซึ่งหลังจากที่สามีย้ายมาประจำที่สถานีตำรวจภูธรนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ตนได้ลาออกจากบริษัทในกรุงเทพฯ มาอยู่กับครอบครัวในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งหลังจากย้ายมาอยู่ที่นี่ มีแนวคิดในการสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับครอบครัว จึงได้ชักชวนชาวบ้านในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้สถานีตำรวจภูธรนาขยาด อำเภอควนขนุน รวมกลุ่มกันผลิตไข่เค็มน้ำแร่เพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้าน ซึ่งไข่เค็มดังกล่าวที่ทางกลุ่มผลิตขึ้นนั้น นับว่าเป็นไข่เค็มเพื่อสุขภาพ โดยแบ่งการผลิตไข่เค็มออกเป็น 2 ชนิด คือ ไข่เค็มน้ำแร่ใบเตยหอม และไข่เค็มน้ำแร่จมูกข้าวสังข์หยด ส่วนวัตถุดิบที่ใช้จะเน้นการรับซื้อมาจากสมาชิกในกลุ่มและประชาชนในหมู่บ้าน ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย สำหรับน้ำแร่ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก ทางกลุ่มใช้น้ำแร่ธรรมชาติจากน้ำพุร้อนเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ซึ่งถือว่าเป็นน้ำแร่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

“ไข่เค็มน้ำแร่เพื่อสุขภาพของกลุ่มแม่บ้าน บ้านขันหมู่ ขณะนี้เป็นที่ชื่นชอบได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างมาก เนื่องจากมีรสชาติอร่อยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ส่วนขั้นตอนการทำทางกลุ่มจะใช้น้ำแร่ดองไข่จำนวน 7 วัน จากนั้นนำมาพอกด้วยดินจอมปลวกที่ผสมกับเกลือและน้ำแร่เขาชัยสน ปัจจุบันผลิตตามออเดอร์ที่สั่ง เฉลี่ยผลิตประมาณ 700 ฟอง ต่อวัน บรรจุกล่อง กล่องละ 3 ฟอง ขายส่งราคากล่องละ 30 บาท ซึ่งนับว่าเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกอย่างงาม

อย่างไรก็ตาม สำหรับไข่เค็มน้ำแร่ของกลุ่มแม่บ้านบ้านขันหมู่ นับว่าเป็นสินค้าคุณภาพของจังหวัดพัทลุงอีกอย่างหนึ่ง หากสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ คุณนาตยา แท่นรัตน์ โทรศัพท์ (087) 897-4715