ปตท.เร่งรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบหวังช่วยเกษตรกร

นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท.ได้จัดซื้อน้ำมันไบโอดีเซล (บี100) ซึ่งผลิตจากน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มเติมจากยอดจัดซื้อปกติซึ่งอยู่ที่ประมาณ 40 ล้านลิตรต่อเดือน หรือเทียบเท่าปริมาณน้ำมันปาล์มดิบกว่า 40,000 ตันต่อเดือน โดยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา  ปตท.จัดซื้อน้ำมันไบโอดีเซลเพิ่มเติม 9 ล้านลิตรต่อเดือน และปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดซื้อน้ำมันไบโอดีเซลเพิ่มเติมอีก 2 ล้านลิตรต่อเดือน และจะทยอยซื้อให้ครบ 20 ล้านลิตรต่อเดือน

“มาตรการดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนปาล์ม และสนองนโยบายของกระทรวงพลังงานที่ต้องการให้ผู้ค้าน้ำมันรับซื้อน้ำมันไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น”นายสรัญกล่าว