‘ชวน’ แนะปลูกสะตอพันธุ์ ตรัง 1 เตือนสติชาวสวนยางอย่ายึดติด-สร้างความหวังกับ ‘ราคา’

ชวน หลีกภัย เตือนสติชาวสวนยางอย่ากับราคายางพาราอีกต่อไป แต่ให้หันมาประกอบอาชีพเกษตรอย่างอื่น แนะนำปลูกสะตอพันธุ์ ตรัง 1 ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนตรังได้เพาะพันธุ์จนได้มาตรฐานรับรองจากกรมวิชาการเกษตรว่ามีคุณสมบัติที่ดีที่สุดไม่เหมือนใครเป็นรายได้เสริมใช้ระยะเพียง 3-4 ปี ก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้และให้ผลิตนอกฤดูกาล นอกจากนั้นจะส่งเสริมศูนย์วิจัยพืชสวนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านการเกษตรสวนสะตอเมืองตรังอีกด้วย

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ อดีตนายกรัฐมนตรี 2 สมัย กล่าวว่า จังหวัดตรังมีศูนย์เพาะเลี้ยงสถานีพืชสวนอยู่ในการดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้ขอหน่วยงานนี้มาหลาย 10 ปี มาแล้ว ซึ่งตอนบุกเบิกสร้างตนเองกับ ส.ส.ประกิต รัตตมณี อดีต ส.ส.ตรัง บุกเบิกไปดูพื้นที่ด้วยตัวเอง เดินด้วยตัวเองเพื่อให้ชาวบ้านให้ความร่วมมืออย่าคัดค้าน ให้คนที่อยู่ในพื้นที่รุกพื้นที่ออกไป

และกราบเรียนพลเอกเปรมในขณะนั้นให้ท่านมาเป็นประธานเปิด แล้วก็มอบนโยบายให้กับกรมวิชาการเกษตร ศูนย์หรือสถานีพืชสวนแต่ละจังหวัดเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขา อย่างชุมพร เขาผลิตมะพร้าว ส่วนตรังเป็นไปได้หรือไม่เพาะพันธุ์สะตอที่ดีที่สุด ลูกเนียงที่ดีที่สุดในโลก และพืชอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกร ซึ่งต้องชื่นชมหัวหน้าแต่ละรุ่นที่ทำมา ในที่สุดเพิ่งสำเร็จชิ้นแรก คือ สะตอ

หลังจากใช้เวลาศึกษาอยู่ 10 กว่าปี รวบรวมพันธุ์สะตอจากภาคใต้หลายจังหวัดมาคัดพันธุ์แล้วก็ผลิตมาเป็นตรัง 1 ซึ่งกรมวิชาการเกษตรรับรองแล้ว คุณสมบัติและลักษณะพิเศษของสะตอคือสามารถออกผลนอกฤดู ลำต้นไม่ใหญ่ สามารถเก็บสะตอได้ไม่ยาก อายุในการปลูกออกผลผลิตไม่นาน ประมาณ 3-4 ปี ซึ่งตรงนี้สามารถช่วยพี่น้องเกษตรกรได้ขยายนำไปปลูกเพื่อเป็นรายได้เสริมจากรายได้เดิมที่ตนมีอยู่ และได้คุยกับศูนย์ว่าจะทำให้ศูนย์กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่นปลูกสะตอให้สวยงาม ดอกไม้ทั่วไปแต่เป็นดอกสะตอ

อย่างฤดูการก็สามารถประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวได้ ซึ่งในขณะนี้ได้เพิ่งขุดสระของกรมชลประทานที่กรุณาขุดให้ หลังจากขุดเสร็จก็จะปลูกสะตอให้รอบสระ ตรงนี้ก็จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต ทำให้จังหวัดเรามีศูนย์แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนด้านการเกษตร ซึ่งทั้งนี้ก็จะคอยดูว่าตนเองจะช่วยส่งเสริมพัฒนาต่อยอดไปอย่างไรบ้าง ซึ่งในขณะนี้หลังจากมีข่าวประชาสัมพันธ์สะตอออกไปมีคนสนใจจะนำไปปลูก ตนเองได้สั่งให้เตรียมความพร้อมพันธุ์สะตอเหล่านี้ ซึ่งไม่ใช่ไปเก็บข้างถนนแล้วปลูกได้

“ส่วนราคายางพารานั้นตนเองได้ติดตามมาโดยตลอด แต่อยากจะบอกพี่น้องชาวสวนยางพาราว่าอย่าสร้างความหวังหรือตั้งความหวังในเรื่องของราคายางอีกเลย เพราะราคาไม่มีวันที่จะสูงขึ้นได้”