สบช่อง! บึงกาฬแม่ค้าชาวลาวหัวใส นำผักหลากชนิดเข้ามาขายราคาถูก ชาวบ้านแห่ซื้อไปกิน-ขายต่อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งส่งผลให้ผักสดทุกชนิดเจอสภาวะความแห้งแล้ง ทำให้พื้นที่การเพาะปลูกลดลงกว่าครึ่งทำผักสดชนิดต่างๆ ออกสู่ท้องตลาดน้อยกว่าปกติผักท้องถิ่นก็มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬ จึงต้องนำเข้าผักสดจากต่างจังหวัดแทนจึงทำให้ผักมีราคาแพงขึ้นจากค่าขนส่ง แต่นับว่าเป็นโอกาสดีของแม่ค้าชาวลาวที่นำผักสดชนิดต่างๆ มาวางขายในตลาดนัดไทย-ลาวที่มีการจัดขึ้นทุกวันอังคารและวันศุกร์ ในที่ราคาถูกกว่าผักสดจากถิ่นอื่น 10-40 เปอร์เซ็นต์ เช่น พริกสดในตลาดสดจะขายกิโลกรัมละ 200 บาทพ่อค้าลาวนำมาขายกิโลกรัมละ 160 บาท ต้นหอมในตลาดกิโลกรัมละ 120 บาทพ่อค้าลาวจะขาย 100 บาท เป็นต้น

นอกจากราคาถูกแล้วยังปลอดสารพิษเพราะพื้นดินยังอุดมสมบูรณ์มีสารอาหารมากเหมาะกับการเพาะปลูกใช้ปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์ปลูกตามวิธีการดั้งเดิมไม่มีการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงทำให้ต้นทุนถูกจึงขายในราคาถูกได้ จึงได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นอย่างมากยิ่งตลาดใกล้จะวายราคาก็จะลดลงมาอีกเพราะแม่ค้าลาวไม่อยากนำสินค้ากลับบ้านเพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

ที่มา : มติชนออนไลน์