ต้นแบบตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตร อ.ต.ก.ลดไซซ์เจาะตจว.นำร่อง20จุด

dav

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ตลาดอ.ต.ก.) เปิดเผยว่า แผนการดำเนินงานในปี 2560 อ.ต.ก.จะมีการบูรณาการงานให้มากขึ้น โดยลำดับแรกจะมีการเชื่อมโยงการทำงานกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวไทยมากขึ้น ในปีนี้ตั้งเป้ามีนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยในตลาดอ.ต.ก.เพิ่มขึ้น 20% สอดคล้องกับแผนขยายพื้นที่ในตลาด.อ.ต.ก. ที่จะสร้างตลาดน้ำริมคลองบางซื่อ ความยาว 1 กิโลเมตร (กม.) เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่จัดหาสินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้าเพิ่มมูลค่าเข้ามาจัดจำหน่าย ซึ่งจะใช้งบประมาณ 30 ล้านบาท และเปิดสิ้นปีนี้

นอกจากนี้ อ.ต.ก.มีแผนจัดหาพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้มีการจำหน่ายปุ๋ย เครื่องมือทางเกษตรและนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรได้ซื้อปัจจัยการผลิตในราคาที่เป็นธรรม ตามนโยบายการสนันสนุนเกษตรกรและการพัฒนาพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ และให้บริการปลายปี 2560 ถึงต้นปี 2561 ส่วนแผนงานในปี 2561 อ.ต.ก.เตรียมจัดเปิดมินิอ.ต.ก. ประมาณ 20 สาขา ตามหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด เพื่อให้เป็นต้นแบบตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรตามนโยบายรัฐบาล และเดินหน้าพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.อตก.com ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2559 และได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ทั้งพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล จะมีบริการเดลิเวอรี่จัดส่งสินค้าภายใน 3 ชั่วโมง ส่วนในต่างจังหวัดจะส่งผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทย