รมช.พาณิชย์ ตรวจด่านแดนไทยลาว ผลักสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรตามแนวชายแดน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ออกตรวจด่าน ชายแดนไทย-ลาว ในอำเภอท่าลี่ อำเภอเชียงคาน อำเภอปากชม จังหวัดเลย ซึ่งมีด่านการค้าระหว่างชายแดน ไทย-ลาว ตามแนวลำน้ำโขงและลำน้ำเหืองโดยมีนายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมกับนางสาวสิการณ์ เฟื้องฟุ้ง พาณิชย์จังหวัดเลย นายอำเภอ หัวหน้า ตม. ทั้ง 3 อำเภอให้การต้อนรับ

ทั้งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดน ณ.จุดผ่านแดนทั้ง 3 จุด พร้อมกับรับฟังรายงานสถานการณ์ค้าชายแดน และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ด่านพรมแดน ที่มีด่านตรวจคนเข้าเมือง

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวว่า หลังจากได้รับฟังรายงานได้ลงพื้นที่จุดผ่านแดนทั้งอำเภอเชียงคาน ปากชม และโดยเฉพาะด่านอำเภอท่าลี่ ที่มีสะพานไทย-ลาว ที่มีด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง ซึ่งข้ามไปแขวงไชยะบูลี และหลวงพระบาง สปป.ลาว ซึ่งศักยภาพของที่นี้ในหลายๆปีที่ผ่านมาการพัฒนายังไม่ได้มากเท่าที่ควร

การมาครั้งนี้เพื่อจะดูว่าจะมีอะไรที่จะพัฒนาการค้าชายแดนระหว่างไทยและสปป.ลาว ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นได้อย่างไร ซึ่งแต่ละที่จะไม่เหมือนกันแต่ที่จังหวัดเลย การพัฒนาในช่วงท้ายๆยังไม่เติบโตเท่าที่ควร เป็นการเติบโตที่ค่อยเป็นค่อยไป ก็พบว่าการที่จะมาสร้างตลาดการค้าชายแดนที่นี้ในรูปแบบตลาดการค้าร่วมชายแดนระหว่างไทยและ สปป.ลาว ซึ่งทางจังหวัดเองก็ได้ริเริ่มไว้แล้ว ทางกระทรวงพาณิชย์ได้เข้ามาดูว่าจากการริเริ่มนี้จะพัฒนาให้เป็นจุดซื้อขายระหว่างไทยกับ สปป.ลาว จะมีการค้าขายตามชายแดนกันให้มากได้อย่างไร

อีกด้านหนึ่งที่จะเกิดการค้าตามชายแดนต้องสร้างกิจกรรมจุดแข็งร่วมกันทั้ง 2 ฝั่ง จากการรับฟังผู้บริหารในพื้นที่รายงานก็พบว่า ในเรื่องที่น่าสมใจในเรื่องที่ฝั่งลาวที่ข้ามไปจากด่านอำเภอท่าลี่ ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าด้านการเกษตรเป็นหลัก โดยเฉพาะมันสำปะหลังและข้าวโพด ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าสามารถที่จะสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปในจุดบริเวณแถวด่านชายแดน การนำเข้าสินค้าด้านการเกษตรจากฝั่งลาวเข้าและแปรรูปตรงนี้ ก็จะทำมูลค่าการค้าทั้ง 2 ฝั่งดีขึ้น

เศรษฐกิจของประชาชนฝั่งทาง สปป.ลาว ที่เป็นเกษตรกร เป็นส่วนใหญ่สามารถค้าขายได้มาก เศรษฐกิจดีก็ขึ้นก็จะเกิดกำลังซื้อสินค้าจากฝั่งไทยได้มาก ซึ่งจะสอดคล้องรับนโยบายที่ว่า เราจะไม่ได้ทำการค้าขายกับฝั่งไทยฝั่งเดียวเราต้องมองทั้ง 2 ฝั่งด้วยกัน และเข้มแข็งไปด้วยกันทั้ง 2 ฝั่ง ก็จะทำให้การเกื้อกูลเศรษฐกิจระหว่างชายแดนเติบโตขึ้นได้ทั้ง 2 ประเทศ