‘กยท.’เผยดันราคายางสำเร็จหลังราคายางพุ่งแตะ60บาท/กก.

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เปิดเผยว่า ตามที่ กยท.ร่วมกับ 5 บริษัทผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของประเทศ ประกอบด้วยบริษัท ศรีตรัง แอโกร อินดัสทรี จำกัด(มหาชน), บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด, บริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ จำกัด, บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด(มหาชน) และบริษัท ไทยรับเบอร์ ลาเท็คซ์ คอร์ปอร์เรชั่น ประเทศไทย จำกัด(มหาชน) จัดตั้งบริษัทร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เงินทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท

เพื่อเข้าซื้อขายยางพาราภายในประเทศและภูมิภาค ได้แก่ ตลาดกลางยางพารา กยท. 6 แห่ง และตลาดกลางภูมิภาค RRM (ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย) รวมถึงดำเนินการซื้อขายยางพาราผ่านตลาดล่วงหน้าบริษัทร่วมทุนฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา กำหนดเพื่อยกระดับราคาในตลาดให้ได้ประมาณกิโลกรัม(กก.) ละ 60-70 บาท

เมื่อราคานิ่งแล้วบริษัทจะหยุดดำเนินการ ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกการตลาด ซึ่งราคายางแผ่นดิบรมควันชั้น 3 เมื่อวันที่ 5 กันยายน อยู่ที่ 60.50 บาท/กก. ถือว่าประสบผลสำเร็จ แต่ต้องดูสถานการณ์อีกสักระยะ หลังจากนั้นจะหารือกับบริษัทร่วมทุนฯเพื่อยุติการเข้าซื้อและคืนวงเงินลงทุนของแต่ละบริษัทไป

“ตอนนี้ปัจจัยพื้นฐานของตลาดยางพาราอยู่ในภาวะขาขึ้น ความต้องการยางของผู้ประกอบการทุกประเทศขยายตัว ราคาในตลาดต่างประเทศจึงปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นตามที่ กยท.คาดเอาไว้ตั้งแต่ต้นปี แต่ในกรณีราคายางในประเทศตกต่ำสวนทางกับแนวโน้ม เนื่องจากกำลังซื้อในประเทศไม่มี การตั้งบริษัทร่วมทุนยางฯเข้ามารับซื้อจึงกระตุ้นการซื้อขายให้มีมากขึ้น ทำให้กลไกตลาดเดินหน้าได้” นายธีธัชกล่าว

นายธีธัชกล่าวว่า การเข้าซื้อของบริษัทร่วมทุนฯดังกล่าวจะสูงกว่าราคาตลาดเล็กน้อย หลังจากซื้อมาแล้วจะขายออกตามกระบวนการบริหารจัดการ และจากทิศทางราคายางเป็นในทางบวก ทำให้การบริหารงานของบริษัทร่วมทุนฯไม่ขาดทุน

ปัจจุบันมีความพร้อมจะคืนวงเงินลงทุนทั้งหมดให้กับบริษัทต่างๆ หลังจากจบภารกิจแล้ว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าราคายางจะปรับเพิ่มขึ้นแล้ว แต่เกษตรกรไม่ควรเร่งขายยางในทันที ควรจะขายในปริมาณที่จะเป็นรายได้เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนประจำวันเท่านั้น โดยยางที่เก็บไว้ยังมีโอกาสที่ราคาจะปรับเพิ่มขึ้น เกษตรกรควรหาจังหวะช่วงเวลาที่เหมาะสม