ชูผลจัดงานของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 10 ยอดเงินสะพัดกว่า 13 ล้านบาท

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย ผลติดตามงานของดีจากชายแดน ตลอด 10 วัน ผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 4 หมื่นราย ยอดจำหน่ายสินค้าทะลุ 13 ล้านบาท ช่วยสร้างรายได้ โอกาส เพิ่มช่องทางการกระจายสินค้า รวมทั้งเผยแพร่สินค้าพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์ของ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกัน

นางสาวรังษิต  ภู่ศิริภิญโญ  รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลประเมินจัดงานของดีจากชายแดนใต้ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยมีองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน

สำหรับงาน “ของดีจากชายแดนใต้” ครั้งที่ 10 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2560     ณ บริเวณตลาด อ.ต.ก.  เพื่อเผยแพร่ผลงานการพัฒนาอาชีพการเกษตรที่สามารถขยายผลและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป รวมทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้มีส่วนช่วยสนับสนุนสินค้า และสร้างรายได้แก่ประชาชนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการจำหน่ายสินค้า ผลิตผลการเกษตร สินค้าพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น อาทิ ปลากุลา ไก่กอและ ข้าวมันไก่เบตง ใบไม้สีทอง ทุเรียนทรายขาว ฯลฯ จำนวน 138 ร้าน กิจกรรมส่งเสริมการขาย สาธิตการทำยำสาหร่าย ข้าวยำ การทำสบู่จากนมแพะ และการทำผ้าบาติก ฯลฯ การจัดนิทรรศการโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

ในการนี้ สศก. ได้ประเมินผลการจัดงานของดีจากชายแดนใต้ รวม 10 วัน พบว่า มีผู้สนใจเข้าชมงานประมาณ 41,795 ราย  มูลค่าการจำหน่ายสินค้าทั้งสิ้น 13,188,936 บาท (เฉลี่ย 95,572 บาท/ร้าน) นอกจากนี้ ภายในงานยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย มีการจัดช่วงนาทีทอง ประมูลสินค้าจากร้านค้าต่างๆ เช่น ทุเรียนทรายขาว ลองกอง สับปะรด ข้าวเกรียบปลา ต่างหูไข่มุก เป็นต้น และแจกบัตรกำนัลแทนเงินสดจากการร่วมกิจกรรมแชร์รูปภาพภายในงานลงใน Facebook “ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 10” รวมมูลค่า 104,850 บาท

สำหรับกลุ่มผู้เข้าชมงานส่วนใหญ่ร้อยละ 94 เป็นกลุ่มผู้เข้าชมงานจากกรุงเทพฯ และในเขตปริมณฑล นอกนั้นเป็นกลุ่มผู้เข้าชมงานจากภาคต่างๆ โดยร้อยละ 85 ต้องการมาซื้อสินค้า รองลงมาร้อยละ 66 มาเดินเที่ยวชมงาน ส่วนที่เหลือมาผ่านมาพบโดยบังเอิญ

ด้านความพึงพอใจ ผู้เข้าชมงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมาก ในเรื่องของสถานที่ ร้านค้าที่มาจำหน่าย และระยะเวลาในการจัดงาน ซึ่งในการมาเที่ยวชมงาน ร้อยละ 98 เห็นว่าคุ้มค่ามีสินค้าหลากหลายให้เลือกซื้อ ได้บริโภคอาหาร/สินค้าที่มีคุณภาพและราคาไม่แพง และได้ช่วยเหลือพี่น้องจากจังหวัดชายแดนใต้ และร้อยละ 83 ของผู้เข้าชมงานคิดว่าจะมางานของดีจากชายแดนใต้ในครั้งต่อไป

ด้านผู้ประกอบการร้านค้าร้อยละ 86 เห็นว่าการมาจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ มีความคุ้มค่า และร้อยละ 90 จะมาเข้าร่วมงานของดีจากชายแดนใต้อีก เพราะได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าลูกค้าให้การตอบรับสินค้าดี และได้ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของจังหวัด

ทั้งนี้ สถานที่จัดงานครั้งต่อไป 3 อันดับแรก ร้อยละ 37 ต้องการให้จัดงานที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต รองลงมาร้อยละ 27 และ 13 เป็นกรมชลประทาน และ อ.ต.ก. ตามลำดับ นอกจากนี้ มีความเห็นว่าสถานที่จัดงานควรเป็นห้างสรรพสินค้า หรือเต็นท์ที่ติดเครื่องปรับอากาศ หรือถ้าเป็นเต็นท์ธรรมดา ควรติดพัดลมไอน้ำ และขยายขนาดบูธให้ใหญ่ขึ้น เพื่อให้สามารถจัดวางสินค้าได้มากขึ้น