ข้าวตราฉัตรร่วมงานแถลงข่าว การประชาสัมพันธ์ การรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุง โดยให้เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน

คุณอรทัย อู่ประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ฝั่งขวามือ) ได้มอบกระเช้า ให้แก่ คุณ สุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน (ฝั่งซ้ายมือ) ซึ่งเป็นประธานในงานการประชาสัมพันธ์ การรับรองมาตร ฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุงโดยให้เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน รูปพนมมือ ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาพระราม4  โดยสินค้าข้าวหอมมะลิ100% ตราฉัตร ได้รับการรับรองมาตรฐานรูปพนมมือเช่นกัน