กาแฟเชียงราย รสชาติหอมอร่อยสุดในไทย

“กาแฟอาราบิก้าและชา” นับเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดเชียงราย นอกจากสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูงแล้ว ยังช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศตามธรรมชาติให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

 

ทุกวันนี้ จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ปลูกกาแฟอาราบิก้า กว่า 38,000 ไร่ ให้ผลผลิตแล้วกว่า 33,000 ไร่ ปริมาณผลผลิต 4,355 ตัน เมื่อปี 2559 สหภาพยุโรป (EU) ได้ขึ้นทะเบียนรับรองกาแฟดอยตุงและกาแฟดอยช้างของจังหวัดเชียงรายเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในระดับสากล

จังหวัดเชียงราย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีพระราชดำริให้ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่สูงปลูกกาแฟทดแทนการปลูกฝิ่น ส่งผลให้จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ปลูกกาแฟอาราบิก้ามากที่สุดในประเทศไทย

จังหวัดเชียงราย และกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ได้จัดงาน Chiang Rai Coffee & Tea Festival 2017 ระหว่าง วันที่ 25-27 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เพื่อสานต่อแนวพระราชดำริเรื่องการส่งเสริมปลูกกาแฟของจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

คณะผู้จัดงานได้จัดแสดงนิทรรศการ “ตามรอยที่พ่อสร้าง” นำเสนอภาพประวัติการทรงงานด้านกาแฟของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นิทรรศการ “กาแฟของพ่อ จากขุนวางสู่วาวี” จัดนิทรรศการแสดงศักยภาพการผลิตกาแฟของจังหวัดเชียงราย ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบนดอยสูงกว่า 20 ดอย

ภายในงานจำหน่ายและจัดแสดงสุดยอดกาแฟประเภทต่างๆ เช่น กาแฟจากป่าธรรมชาติ ที่ผ่านการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระดับโลก กาแฟ “เกอิชา” (Geisha) ซึ่งเป็นกาแฟอาราบิก้าชั้นเลิศของโลก สายพันธุ์กาแฟจากเอธิโอเปีย ที่นำมาปลูกบนดอยช้าง ซึ่งเป็นกาแฟที่ให้รสอ่อนไม่ขม รสชาติจะออกหวานคล้ายส้ม และให้กลิ่นอ่อนของผลไม้ นอกจากนี้ ยังมีการแจกต้นกาแฟ และกิจกรรมให้ดื่มกาแฟฟรี จำนวน 9,999 แก้ว น้อมฯ ถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย

ภายในงานได้จัดประกวดสารกาแฟชิงชนะเลิศระดับประเทศ ชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ผู้ชนะเลิศรางวัลถ้วยพระราชทาน ได้แก่ นายสหรัญ พรเสริมสิน กลุ่มกาแฟอินทรีย์รักษาป่า รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรแม่จันใต้ นายเบทู รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายอาซ่า เมอเล่ กลุ่มเกษตรกรบ้านแม่เต๋อ แม่สลองนอก สำหรับกาแฟที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทางจังหวัดเชียงรายจะร่วมกับสมาคมกาแฟและชาไทย ส่งเข้าประกวดในเวทีระดับโลก คือ งาน Host งานอาหารและกาแฟระดับโลก เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ต่อไป