แปรรูปปลา อาชีพยั่งยืนอยู่ได้ของคนทุ่งกุลาร้องไห้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเอสุวรรณภูมิ จ.หวัดร้อยเอ็ด เดินทางไปที่ บ้านนางสายสมร ปาภูงา  บ้านเลขที่ 94 ม.4 คุมสามัคคี “เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ” ต.สระคู อำเภอสุวรรณภูมิ โทร.094 0656292 แรงงานใครอบครัว 3 คน ใส่ใจซึ่งกันและกัน ในการดำเนินการแปรรูปปลาสด เป็นการถนอมอาหารพื้นบ้าน ที่ทำกันมายาวนาน หมักเกลือไอโอดีน ผสมรสดี  เป็นไปตามขั้นตอน

นางสายสมร  เล่าให้ฟังว่า  ตื่นเช้าตรู่เข้าตลาดเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ เลือกซื้อปลา ที่ต้องการ ปลาดุก 60 บาท/ก.ก.วันละ 10-15 ก.ก.ปลาช่อนสด วันละ 10-12 ก.ก.ๆละ 100 บาท ปลาหลด 10-15 ก.ก.ๆละ 170-200 บาท   ปลาเนื้ออ่อน (ปลาเซือม) 10-20 ก.ก.ละ 120 บาท  ตากแห้ง 4 พวง 100 บาท ดำเนินการหมักเกลือ รสดี ร้อยเรียงเป็นพวง  ขายพวงละ  35 บาท 3 พวง 100 บาท หรือ 500 บาท/ก.ก.ปลาดุกพวงละ 50 บาท หรือ 250 บาท/ก.ก.  ตากแห้งแดดเดียว

ส่วนปลาช่อนต้องขอดเกล็ด แล่เป็นแผ่นตากแดดเดียวเท่านั้น ขาย 300 บาท/ก.ก.ที่นี่ ชาวบ้าน ร้านตลาด เชื่อมั่นในฝีมือ ตนเองตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรแปรรูปปลาแดดเดียว สมาชิก 7 คน เป็นเครือข่ายเกิดรายได้ รายวัน มีเงินออม เงินเก็บ เป็นปลาจากพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้  สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ ให้การสนับสนุน เป็นของฝากพื้นบ้าน  สั่งทำได้นะครับ ปริมาณมากๆมีส่วนลด เป็นอาหารขึ้นโต๊ะวันสำคัญ วันเกิด เลี้ยงรับ เลี้ยงส่ง อาหารจานแปลก จะถูกใจถูกคอคนร่วมโต๊ะ หรือจะทำเป็นอาหารแปลกใหม่ ทอดหรือย่างร้อนๆ กับข้าวเหนียว อร่อยๆมากๆทีเดียว

นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ กล่าวว่า อำเภอสุวรรณภูมิมี 199 หมู่บ้าน 15 ตำบล 16 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ทำนากว่า 3.6 แสนไร่ เกษตรกร 2.5 หมื่นครัวเรือน พื้นที่เฉพาะเขตทุ่งกุลาร้องไห้ 10 ตำบล 136 หมู่บ้าน ก้าวเข้าสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ เพราะการพัฒนาการเกษตร โดยการน้อมนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สู่ครัวเรือนเกษตรกร ให้มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน นำหลักวิชาการ เกษตรทฤษฎีใหม่ เป้าหมายคือ เกษตรกรกินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้หมด ครอบครัวเกษตรกรมีความสุข นำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้  โดยความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ท้องทุ่งกุลาร้องไห้ มีศิลปวัฒนธรรม ทั้งศาสตร์และศิลป์ กู่พระโกนา กู่โพนวิท กู่โพนระฆัง สระสี่เหลี่ยม สุสานขี้นกอินทรีย์ เชื่อมโยงกู่กาสิงห์ หากวันข้างหน้า เปิดเป็นการท่องเที่ยงเชิงเกษตร เชื่อมโยงกับโบราณสถาน โบราณวัตถุอำเภอสุวรรณภูมิ เปิดตัวได้อย่างน่าทึ่ง น่าท่องเทียว แห่งใหม่ จะเป็นทุ่งกุลาสดใส GI สิ่งบ่อชี้ทางภูมิศาสตร์ คือ “ข้าวหอมมะลิ”  ข้าวหอมพิเศษ แห่งนี้แห่งเดียวในโลก

หากท่านผ่าน อำเภอสุวรรณภูมิ แวะท่องเที่ยวก่อนนะครับ คนสุวรรณภูมิ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก มิตรภาพที่มั่นคง ยั่งยืน ห่างจากจังหวัดยโสธร 60 กม. ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ 60 กม. ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 100 กม.หรือมาจากถนนมิตรภาพ สายจังหวัดนครราชสีมา ตลาดแค อ.พิมาย สามแยกบ้านวัด  ผ่านอำเภอโนนแดง อำเภอประทาย อำเภอพุทไธสงค์ อำเภอนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์  อำเภอพยัคฆภูมิสัย จ.มหาสารคาม อำเภอปทุมรัตต์ อ.เกษตรวิสัย สู่เขตอำเภอสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  เส้นทางนี้ เป็นเส้นทางท่องเที่ยว หากท่านมาเป็นคาราวาน รถยนต์อ๊อฟโรด จักยานยนต์ หรือ นักปั่น  ท่าน จะไม่ลืมเส้นทางนี้ตลอดชีวิตครับ