อบต.ออย จ.พะเยา ยกคณะดูงาน “ถั่งเช่า” เล็งผลักดันอาชีพเสริม

วันที่ 26 กันยายน 2559  นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ออย อ.ปง จ.พะเยา กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันประชาชนนิยมรักษาสุขภาพ หันมาบริโภคอาหารเสริมเพื่อบำรุงร่างกายกันมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารที่เป็นสมุนไพร ที่มีสรรพคุณในการดูแลสุขภาพ ป้องกันไม่ให้เกิดโรคร้ายต่างๆ เช่น เห็ดถั่งเช่า ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้รักสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ มีสรรพคุณช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ปรับสมดุลภายในร่างกาย เป็นต้น สำหรับในประเทศไทยขณะนี้ยังถือว่ามีผู้ผลิตเห็ดถั่งเช่าน้อยราย เพราะต้นทุนการลงทุนค่อนข้างสูง กระบวนการขั้นตอนที่ละเอียดอ่อน และต้องใส่ใจทุกรายละเอียด

นายก อบต.ออย กล่าวต่อว่า จากการศึกษาดูงานเรื่องการผลิตและแปรรูปเห็ดถั่งเช่าที่ จ.นนทบุรี ครั้งนี้ จะเห็นว่ากระบวนการผลิตเห็ดถั่งเช่าเริ่มตั้งแต่เพาะเชื้อ ที่จะต้องมีห้องเพาะเชื้อ หม้อต้มแรงดัน ห้องปรับอากาศ เปิด 24 ชั่วโมง เพราะเห็ดถังเช่าต้องการอุณหภูมิประมาณ 22 องศาเซลเซียส ทุกขั้นตอนต้องมีความละเอียดในการเพาะเห็ดพอสมควร ส่วนใหญ่ผู้ผลิตเห็ดถังเช่าจะสร้างแบรนด์เป็นของตนเอง จากนั้นนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด ซึ่งในตลาดประเทศไทยนั้นเห็ดถังเช่าสีทองอบแห้ง มีราคาอยู่ที่ กก.ละ 60,000-100,000 บาท

นายอนุรักษ์ กล่าวอีกว่า สำหรับที่ ต.ออย  ขณะนี้ กำลังจะสร้างห้องเพาะเห็ดและจะดำเนินการผลิต คาดว่าประมาณ 6 เดือน จะเสร็จสิ้น เพราะต้องมีทีมศึกษาความเหมาะสมและการรวมกลุ่มในวิสาหกิจชุมชน  และจะมีคนรุ่นในพื้นที่เข้ามาช่วยกันพัฒนากิจกรรมเหล่านี้  เพื่อเป็นการดึงคนรุ่นใหม่ที่ทำงานอยู่ในเมืองกลับมาพัฒนาบ้านเกิด