เปิดอาชีพ ‘พ่อครัวบนเรือ’ ตลาดแรงงานต้องการสูง เร่งขยายศูนย์ฝึกอบรมรองรับพัฒนาทักษะ

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) และให้ความสำคัญด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ตรงกับความต้องการ จึงกำชับสถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ จัดฝึกอบรมในสาขาอาชีพที่สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานและทันต่อเทคโนโลยี โดยเฉพาะ สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering)

ซึ่ง กพร. ดำเนินการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและยังเป็นสาขาที่ต้องการของตลาดด้วย เนื่องจากธุรกิจด้านเรือสำราญได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว รวมถึงการขนส่งทางทะเลที่มีความต้องการพ่อครัวบนเรืออย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากการหมุนเวียนเข้า-ออกของพ่อครัวเหล่านี้ด้วย บางรายตั้งเป้าทำงานบนเรือเพียง 4-5 ปี จะเปลี่ยนมาประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือหันไปทำงานเป็นเชฟในโรงแรม และที่ผ่านมา กพร. ยังผลิตคนทำงานในสาขานี้ไม่ทันต่อความต้องการ จึงขยายศูนย์ฝึกอบรม อีก 20 จังหวัดให้ครอบคลุม 4 ภูมิภาค

นายสุทธิ กล่าวต่อว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี (สพร. 3 ชลบุรี) เป็นศูนย์แรกที่พร้อมและมีกำหนดเปิดฝึกอบรมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 20 คน รวม 40 คน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2561 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-24 กุมภาพันธ์ 2561 รวมระยะเวลา 42 ชั่วโมง เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครนั้น เบื้องต้นต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นม.3

หรือมีประสบการณ์การทำงานบนเรือเดินทะเลของรัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า 6 เดือนในช่วงเวลา 5 ปีก่อนเข้ารับการฝึกอบรม หรือสำเร็จการศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ หรือวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ หรือมีประสบการณ์การฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาหารไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการประกอบอาหารไม่น้อยกว่า 1 ปี สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tabunchon.com หรือโทร 0 3827 6824 ต่อ 118-119 ในส่วนของจังหวัดอื่นจะเร่งดำเนินการในเร็วๆ นี้

นายชุมพร แสงราม อายุ 50 ปี เป็นผู้ผ่านการอบรมการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ จาก กพร. เคยทำงานร้านอาหารและโรงแรมมาเกือบ 12 ปี ก่อนจะลงมาทำงานในเรืออีก 10 ปี ปัจจุบันทำอยู่บนเรือเก็บน้ำมัน เป็นแท่นขุดเจาะน้ำมันที่จังหวัดสงขลา ในตำแหน่ง chief cook อยู่บนเรือนานครั้งละ 1 เดือนแล้วพักอีก 1 เดือน ส่วนผู้ช่วยจะทำ 1 เดือนพักครึ่งเดือน

การทำหน้าที่กุ๊กบนเรือมีรายได้ประมาณ 30,000-40,000 บาท ไม่ต้องใช้จ่ายอะไร แต่ต้องมีความอดทน เพราะอยู่ไกลครอบครัวและต้องมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับวัตถุดิบในการปรุงอาหารด้วย ในอนาคตอยากไปเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเอง เพื่อได้อยู่กับครอบครัว

อธิบดี กพร. กล่าวเสริมอีกว่า สาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหารนั้น ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องรวมถึงสาขาผู้ประกอบอาหารไทยด้วย ฝึกจบแล้วมักไปทำงานต่างประเทศเพราะได้รับค่าจ้างสูง อีกทั้งได้รับการคุ้มครองและดูแลจากสถานทูตไทยในต่างประเทศด้วย