ยางขึ้น! ชาวสวนเฮ แผ่นรมควันชั้น 3 เพิ่ม 1.24 บ. ต่อก.ก.

การยางแห่งประเทศไทยได้รายงานสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) ปิดตลาดวันนี้ ดังนี้
ตลาดสงขลา ราคา 47.29 บาท ราคาเพิ่มขึ้น 1.27 บาท
ตลาดสุราษฎร์ ราคา 47.29 บาทราคาเพิ่มขึ้น 1.19 บาท
ตลาดนครศรี ราคา 47.29 บาทราคาเพิ่มขึ้น 1.27 บาท
ตลาด ยะลา ไม่มียางเข้าตลาด
ตลาด บุรีรัมย์ ไม่มียางเข้าตลาด
สรุป ราคายางวันนี้ ปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.24 บาทต่อ ก.ก.