สถาบันฯ สิ่งทอ หนุนหน่วยบริการลูกค้า

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เดินหน้านโยบายปฏิรูปนวัตกรรมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ โดยนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาพัฒนาฟังก์ชั่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค โดยผู้สนใจทั่วไปสามารถขอคำแนะนำการเริ่มต้น พร้อมเลือกนวัตกรรมต่างๆ ไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้