ปลูกกาแฟมูเซอ แบบออร์แกนิก ยอดขายพุ่ง คนนิยมอย่างต่อเนื่อง

“กาแฟ” เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ทางราชการเข้าไปส่งเสริมให้ชาวบ้านดอยมูเซอปลูกทดแทนฝิ่น ตั้งแต่ ปี  2514 แต่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในช่วงแรก เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการปลูก การเก็บผลผลิต จนทำให้เกิดปัญหาด้านการตลาด และราคาตกต่ำ

การปลูกกาแฟบนดอยมูเซอไม่เพียงส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้จากพืชอื่นแทนการปลูกฝิ่น แต่ต้องการให้พวกเขาช่วยกันปลูกพืชเพื่อรักษาและอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำด้วย ดังนั้น หากชาวบ้านหมดหวังในเรื่องรายได้แล้วเลิกปลูกกาแฟหันไปปลูกพืชอายุสั้นแทน อาจส่งผลกระทบต่อผืนป่าต้นน้ำในระยะยาวด้วย

ms-6-%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%86%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87

คุณจักรพงษ์ มงคลคีรี หรือ คุณพงษ์ เป็นหนึ่งในชาวบ้านที่ตระหนักในเรื่องดังกล่าวอย่างดี จนทำให้เขาพยายามผลักดันให้ชาวบ้านจำนวนมากยังคงปลูกกาแฟต่อไป ด้วยการรับซื้อกาแฟสด พร้อมทั้งเร่งฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับการปลูกกาแฟให้มีคุณภาพ รวมถึงต่อยอดไปถึงการแปรรูปจนนำมาสู่การพัฒนาเป็นกาแฟออร์แกนิก ในชื่อ “กาแฟสดมูเซอ”

เดิมคุณพงษ์มีโรงคั่วกาแฟอยู่ในพื้นที่ ซึ่งตั้งมานานกว่า 10 ปี ตลอดเวลาเขาพบว่าชาวบ้านปลูกกาแฟแบบขาดรูปแบบที่แน่นอน และขาดคุณภาพ จนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่มีคนมารับซื้อกาแฟ เพราะในช่วงนั้นให้ราคาถูกมาก ทำให้ชาวเขาหลายคนได้รับความเดือดร้อน

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คุณพงษ์ได้เรียนรู้เรื่องการแปรรูปกาแฟทุกขั้นตอน โดยเล็งถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกาแฟ จนในที่สุดนำมาสู่การจัดตั้งเป็นตัวแทนรวบรวมผลผลิตกาแฟจากพี่น้องชาวเขาที่ปลูกกันอยู่ แต่ไม่รู้จะไปขายใครหลายแห่ง เพื่อยกระดับกาแฟในท้องถิ่นด้วยการมาสร้างเป็นแบรนด์ “กาแฟสดมูเซอ” พร้อมกับเปิดร้านกาแฟให้บริการลูกค้าที่สัญจรผ่านเข้า-ออกบริเวณชายแดนด้วย

ms-5%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%9f%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b9%84

เหตุผลของความพยายามที่คุณพงษ์ต้องการให้พี่น้องชาวเขาปลูกกาแฟต่อไปไม่เพียงแค่เรื่องการสร้างรายได้ แต่เขาต้องการให้ทุกคนช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำ อันเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน อีกเหตุผลคือต้องการเปลี่ยนทัศนคติความคิดของคนภายนอกที่มองว่าชาวเขาเป็นผู้ทำลายป่า

ฉะนั้น จึงเกิดแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นทำให้ต้องพัฒนาคุณภาพกาแฟให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันให้แพร่หลาย ทำให้สามารถขายได้มากๆ ซึ่งจะทำให้พี่น้องชาวเขาที่ปลูกกาแฟเกิดกำลังใจกันเพิ่มขึ้น

คุณพงษ์รับซื้อกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าและโรบัสต้าจากชาวเขาจำนวนกว่า 5 หมู่บ้าน มีจำนวนหลายร้อยราย  และที่ผ่านมาพบว่า ปัญหาคือมีชาวเขาบางกลุ่มยังไม่เข้าใจวิธีเก็บเมล็ดกาแฟสดจากต้น แล้วคนเหล่านั้นใช้วิธีรูดมาทั้งหมด และเก็บครั้งเดียว ซึ่งเป็นผลเสียต่อคุณภาพเมล็ด ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ก็จะไม่รับซื้อ เพราะไม่ต้องการให้คุณภาพ รสชาติกาแฟเสียไป

กาแฟสดมูเซอ ผลิตออกจำหน่ายใน 3 รูปแบบคือ แบบคั่วบรรจุซอง ขายกิโลกรัมละ 500 บาท และครึ่งกิโลกรัมราคา 250 บาท และขนาด 250 กรัม ขายราคา 150 บาท ต่อมาเป็นแบบกาแฟบดผงบรรจุซอง ขายครึ่งกิโลกรัม ราคา  260-280 บาท และขนาด 250 กรัม ราคา 160 บาท

ms-8-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%a0%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2888

สุดท้าย เป็นถุงดริปที่สำหรับตั้งขอบถ้วยกาแฟ แล้วเปิดออกเติมน้ำร้อน สะดวกต่อการดื่ม โดยขายส่งขึ้นเครื่อง ส่งซองละ 25 บาท แต่ถ้าแพ็กขายที่ร้าน 1 ถุงฟอยล์ มี 10 ถุง กรองชงได้จำนวน 10 แก้ว ขายอยู่ 190 บาท

จุดเด่นของกาแฟสดมูเซอ คือเป็นกาแฟที่ผลิตโดยปลอดจากการใช้สารเคมีในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ การปลูก การผลิต ไปจนถึงการแปรรูป ล้วนแต่ทำแนวอินทรีย์ที่เป็นออร์แกนิก ดังนั้น ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อสุขภาพ ในขณะที่ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นแล้วก็จะอุดหนุนซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟสดมูเซอกันเพิ่มมากขึ้น ทำให้ชาวเขาที่ปลูกเกิดกำลังใจกันต่อไป

คุณพงษ์ บอกว่า ลูกค้าส่วนมากเป็นผู้บริโภคภายในประเทศ ที่ทำงานอยู่ตามออฟฟิศ หรือเป็นซีอีโอตามบริษัทใหญ่ แล้วมักนิยมชอบดื่มกาแฟสดกัน โดยมีอุปกรณ์ชงชาไว้พร้อมในสถานที่ทำงาน ทั้งนี้จำนวนลูกค้ากลุ่มนี้นับวันจะมีมากขึ้น อีกทั้งกลุ่มลูกค้าเหล่านี้มักเป็นขาประจำที่ติดต่อสั่งซื้อเพื่อให้จัดส่งไปตามสถานที่ต่างๆ

อย่างไรก็ตาม คุณพงษ์ ชี้ว่า การสั่งซื้อกาแฟโดยตรงเช่นนี้มีข้อดีคือลูกค้าจะได้กาแฟใหม่ที่ทำให้มีรสชาติหอมโดยเฉพาะเมล็ดกาแฟคั่วสด เพราะว่าทุกครั้งจะชี้แจงให้ลูกค้าทุกรายทราบว่ากาแฟคั่วจะอร่อยมากกว่ากาแฟบด จึงทำให้ลูกค้าเบนเข็มมาสั่งซื้อกาแฟคั่วกันเพิ่มขึ้น

“มีดีลเลอร์บริษัทรถยักษ์ใหญ่ในกรุงเทพฯ จำนวน 7 แห่งเป็นลูกค้าประจำ นอกจากนั้นยังมีลูกค้าตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งสั่งซื้อเพื่อนำไปเลี้ยงลูกค้า หรือบางรายอาจสั่งซื้อแล้วไปผนึกแบรนด์เป็นของตัวเอง

ms-9-%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%93%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%95

นอกจากนั้นยังมีการติดต่อซื้อ-ขายกับตลาดต่างประเทศเพื่อนบ้าน อย่างที่มาเลเซีย ได้ติดต่อเข้ามาแล้ว อีกส่วนหนึ่งกำลังหารือเพื่อทำเป็นสินค้าฮาลาล ทั้งนี้หากได้รับการอนุมัติจากราชการก็สามารถดำเนินการต่อได้ทันที แล้วยังมีตลาดที่สิงคโปร์และพม่า ซึ่งทั้ง 2 แห่งเป็นร้านจำหน่ายอาหารตามสั่ง โดยจะนำกาแฟสดมูเซอไปชงเลี้ยงลูกค้า

ปัจจุบัน จำนวนการขายยึดตามออร์เดอร์ที่สั่ง พร้อมกับมีบริการร้านขายกาแฟที่ตั้งอยู่บริเวณตลาดมูเซอใหม่ โดยลูกค้าที่มาอุดหนุนที่ร้านส่วนใหญ่เป็นคนที่มาติดต่องานระหว่างไทยกับพม่าจะเดินทางไป-มา

คุณพงษ์ ชี้ว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยีการแปรรูปกาแฟทั่วโลกไม่ต่างกัน สิ่งที่ต่างกันอาจเป็นเรื่องคุณภาพการผลิต ซึ่งความจริงแล้วประเทศไทยสามารถผลิตกาแฟได้ดีมีคุณภาพไม่แพ้กาแฟต่างประเทศ แต่ที่ดีกว่าคือราคาไม่แพง

“ดังนั้น คนไทยจึงควรอุดหนุนสินค้าไทยกันดีกว่า แต่ปัญหาที่ทำให้กาแฟไทยขายได้น้อยเพราะขาดการประชาสัมพันธ์ อีกทั้งต้องเปลี่ยนค่านิยมการดื่มกาแฟของคนไทยด้วย”

ขณะนี้กาแฟสดมูเซอได้รับความนิยมจากลูกค้าทั่วประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งพี่น้องชาวอีสานยังอุตส่าห์ขับรถมาถึงที่แม่สอดเพื่อมาติดต่อซื้อกาแฟกลับไปขายกันเป็นจำนวนมาก เพราะลูกค้าเหล่านั้นเคยสัมผัสความอร่อยมาแล้ว

สนใจสั่งซื้อกาแฟสดมูเซอ ได้ที่ คุณจักรพงษ์ มงคลคีรี (ร้านกาแฟสดดอยมูเซอ ตลาดใหม่) เลขที่ 17  หมู่ 8 ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 โทรศัพท์ (089) 857-6850, (086) 200-0280