ระนองเปิดตลาดประชารัฐ”ตลาดสะพานยูง”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ น.ส.รัตนาเธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดประชารัฐต้องชมตลาดสะพานยูง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง พร้อมด้วยนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นางวนิดา อรุโณทัย พาณิชย์จังหวัดระนอง ข้าราชการ ประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

น.ส.รัตนา กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เพื่อแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน และช่วยเหลือธุรกิจเอสเอ็มอี สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตร และประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยใช้กลไกตลาดชุมชนเป็นช่องทางให้กับเกษตรกรและการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่น

นางวนิดา อรุโณทัย พาณิชย์จังหวัดระนอง กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง ร่วมกับคณะทำงานดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาตลาดต้องชมตลาดสะพานยูง ได้ร่วมบูรณาการในรูปแบบประชารัฐในการส่งเสริมตลาดชุมชน โดยได้คัดเลือกตลาดสะพานยูงเป็นตลาดประชารัฐต้องชมในปี 2561 นี้ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดให้มีความสวยงามเป็นระเบียบ มีการจัดทำจุดถ่ายภาพให้กับนักท่องเที่ยวเก็บภาพเป็นที่ระลึก ทั้งยังจัดให้มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและเครื่องชั่งกลาง ให้เป็นไปตามเอกลักษณ์พาณิชย์ และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชุมชน และกระตุ้นให้ผู้บริโภครักษาสิทธิของผู้บริโภคในการสอบเทียบราคาและปริมาณสินค้า และมีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในจังหวัด โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินจากตลาดแห่งนี้ไปยังค่ายเจ้าเมืองระนอง ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของจังหวัดระนองได้ในระยะทางไม่ไกลนัก

สำหรับตลาดสะพานยูงเป็นตลาดเช้าที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดระนอง ซึ่งจะมีอาหารพื้นบ้าน ขนมพื้นเมือง และสินค้าบริโภคต่างๆ จำหน่ายให้กับประชาชนมาอย่างยาวนาน

 

 

ที่มา : มติชนออนไลน์