22 กพ.นี้ กยท. เปิดบ้านชี้แจงโครงการสินเชื่อแปรรูปยางแห้ง 20,000 ล้านบาท

22 กุมภาพันธ์ นี้ กยท. เตรียมเปิดบ้านประชุม “โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท” เพื่อชี้แจงรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการดำเนินโครงการฯ ณ ห้องสถลสถานพิทักษ์ ชั้น 6 อาคาร 1 การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง ในฐานะหัวเรือใหญ่ของโครงการฯ กล่าวว่า ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการชี้แจงถึงระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการขอสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบกิจการยางแห้ง เพื่อทำความเข้าใจให้ถูกต้องร่วมกัน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ ในโครงการนี้ การประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นการพบปะและพูดคุยร่วมกันระหว่างผู้ประกอบกิจการยาง และ กยท. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการแปรรูปยาง นำไปสู่การบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนการใช้ยางพาราภายในประเทศ ตลอดจนการแปรรูปเพื่อการส่งออกในอนาคต