ผักสดปลอดสารพิษใส่เต็มถุงขายแค่ 10 บาท วางขายในปั้มบางจาก สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จ.สุโขทัย

เฟสบุ๊ค Napawan Kositsuriyapan ได้เชิญชวนเพื่อนๆ และคนรู้จักให้ช่วยกันแวะซื้อสินค้าผักสดปลอดสารพิษราคาถูกมาก ของกลุ่มเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์นิคมศรีสำโรง ที่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมปลูกผักกางมุ้ง และใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี ในโครงการ “ ผักปลอดสารพิษ ชีวิตมีสุข ”

ผักสดทุกชนิดสดสะอาดปลอดภัย ได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) ภายใต้การควบคุมคุณภาพของกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตร สินค้าเกษตรที่จำหน่ายมีหลากหลายชนิด เช่น มะเขือเปราะ มะเขือเทศ ผักชี ผักกาด ผักคะน้า มะพร้าวแกง ฯลฯ ผักสดทุกชนิดบรรจุเต็มถุงแต่ขายราคาถูกมากๆ แค่ถุงละ 10 บาทเท่านั้น

 

คนขายบอกว่า ปลูกผักปลอดสารพิษ เพราะอยากให้คนกินผักปลอดภัย แปลงผักที่ปลูกมีใบรับรองคุณภาพจาก กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่การเกษตรเข้ามาตรวจสอบแปลงปลูกตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการดูแลปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว

ทุกวันนี้ เกษตรกรขายสินค้าหมดบ้างไม่หมดบ้างในแต่ละวัน ชาวบ้านโพสต์เฟสบุ้คขายของไม่เป็น ปลูกได้อย่างเดียว จึงขอเชิญชวนผู้สนใจแวะอุดหนุนผักสดปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรกรสมาชิกได้ที่ สถานีบริการน้ำมัน (บางจาก) สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด สาขาเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

อนึ่ง สินค้าเกษตรที่วางจำหน่าย ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการตลาดเกษตรสหกรณ์ (Co-op Market) “ตลาดสินค้าเกษตร เพื่อเกษตรกร เพื่อชุมชน” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสหกรณ์ในการผลิตสินค้าคุณภาพ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อปี 2560 ที่มุ่งยกระดับสินค้าเกษตร สู่ความมั่นคง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มีการวางแผนการผลิต และการตลาดอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับสินค้าของเกษตรกรจากแปลงใหญ่เกษตรทฤษฎีใหม่วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยเปิดจำหน่ายสินค้าเกษตรทุกวัน