ระดมพลังสมองออกแบบแผนขับเคลื่อน Organic Tourism พื้นที่กทม.

เมื่อเร็วๆ นี้ Sustainable Food Lab (Thailand) หรือ แล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย) โดยดร.อุดม หงส์ชาติกุล และ คุณอรุษ นวราช ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร และริเริ่มขับเคลื่อน Organic Tourism เปิดห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) ระดมพลังสมอง ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร เกษตรกร นักวิชาการ รวมถึงผู้บริโภค ในพื้นที่กรุงเทพฯ กว่า 30 คน ที่สนใจด้านเกษตรอินทรีย์ และ การท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ ร่วมออกแบบแผนการขับเคลื่อน Organic Tourism เพื่อความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อาหาร สู่การสร้างระบบอาหารสมดุลและยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ. นครปฐม

โดยการจัด Social Lab ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) องค์กรสำคัญที่สนับสนุนแนวคิด Organic Tourism ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการท่ องเที่ยวอย่างยั่งยืนของททท. เข้าร่วมกระบวนการนี้ด้วย อีกทั้ ง ททท.พร้อมจะร่วมขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปด้วยกัน หวังดันให้ไทยเป็นประเทศแรกของโลกที่เกิดการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้กับระบบอาหาร

อนึ่ง องค์กร และภาคส่วนต่างๆ ที่เข้าร่วม Social Lab ครั้งนี้ ประกอบด้วย Mekong Tourism Coordinating Office (MTCO) , Central Group, โรงแรม เซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ, โรงแรมเดอะสุโกศล, โรงแรมบ้านท้องทราย เกาะสมุย, โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, โรงแรมดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล, Rain Forest Resort, สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย, ห้องอาหาร สีฟ้า, Green Living Camp , Riva Surya Bangkok , ร้านปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง, บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด, สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน, วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ , สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน , ที่ปรึกษาศูนย์บ่มเพาะของมหาวิทยาลัย และ เกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดล

อนึ่ง Organic Tourism การท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ ริเริ่มโดย คุณอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการสามพราน ริเวอร์ไซด์ และดร.อุดม หงส์ชาติกุล ที่ปรึกษาและนักออกแบบกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบผู้ร่วมก่อตั้ง Sustainable Food Lab (Thailand) เป้าหมายสร้างระบบอาหารสมดุ ลและยั่งยืน โดยเริ่มดำเนินการ ใน 2 พื้นที่ต้นแบบ คือ กรุงเทพฯ และ จ.เชียงใหม่