“เศรษฐกิจพอเพียง” กับโลกธุรกิจ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลายคนคิดว่า ใช้กับคนบางกลุ่ม ไม่เหมาะกับโลกของธุรกิจ แต่ฟังปาฐกถาของ “ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” คณะกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา เรื่อง “การประยุกต์ใช้ในการจัดการเศรษฐกิจมหภาค และในการดำเนินธุรกิจ” โดยกระทรวงต่างการประเทศ

สาระที่น่าสนใจดังนี้

ปี 2540 เกิดวิกฤตต้มยำกุ้ง ประเทศไทยถูกโจมตีจากนักเก็งกำไร เงินบาทอ่อนค่าจนต้องปล่อยให้ลอยตัว มีผลให้ไทย ต้องก้าวสู่วิกฤตทางการเงิน ซึ่งกระทบเศรษฐกิจอย่างรุนแรงที่สุด..

ภายหลังวิกฤตในปี 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อ 4 ธ.ค. 2540 เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ความตอนหนึ่งว่า “…การเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ อยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินหมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตนเอง…”

“การกู้เงินนำมาใช้ในสิ่งที่ไม่ทำรายได้นั้นไม่ดี อันนี้เป็นข้อสำคัญ เพราะว่าถ้ากู้เงินและทำให้มีรายได้ เท่ากับว่าใช้หนี้ได้ ไม่ต้องติดหนี้ไม่ต้องเดือดร้อน ไม่ต้องเสียเกียรติ กู้เงินนั้น เงินจะต้องเกิดประโยชน์ มิใช่กู้สำหรับไปเล่น ไปทำอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์”

แม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระราชดำรัสเตือนพวกเราหลายครั้ง แต่กลับไม่เข้าใจ กระทั่งปี 2540 ถึงเข้าใจ พระราชดำรัสของท่านเสมือน “เสียงระฆัง” ที่ปลุกคนไทยให้ตื่นขึ้น

ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกันตัวเอง คือ กรอบสำคัญ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้หมายความว่า ทุกคนต้องประหยัด รัดเข็มขัดตลอดเวลา

แต่เราต้องมีความพอประมาณ ไม่ใช่จ่ายเงินซื้อของเกินกว่าฐานะที่แท้จริง

หลักปรัชญานี้มีต้นกำเนิดจากภาคเกษตร และภาคชนบท แต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับภาคเศรษฐกิจอื่นๆ อาทิ ภาคการเงิน อสังหาริมทรัพย์ การค้าระหว่างประเทศ

หัวใจ คือ แนวคิด การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งอยู่ในความสนใจของธุรกิจทั่วโลก ในปัจจุบันผู้บริหารธุรกิจไม่สามารถคำนึงถึง เฉพาะผลประโยชน์ผู้ถือหุ้น แต่ต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในสังคม รวมทั้งสามารถ คืนกำไรสู่สาธารณะ ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่า แนวคิดนี้เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถครองใจผู้บริโภคหรือประชาชน วงกว้างได้

สามารถนำมาปรับใช้กับภาคธุรกิจในยุคที่ไม่เหมือนเดิม ด้วยจุดแข็งให้ความสำคัญกับ “องค์รวม” ในลักษณะบูรณาการ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้คัดค้านการแข่งขัน หรือสนับสนุนให้ลดทุน แต่ให้ธุรกิจเติบโตในระยะยาว ซีอีโอ จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้าง