พณ. ดึงร้านธงฟ้า-ผู้ผลิต แก้ปัญหาหอมใหญ่ล้น-ราคาตกต่ำ

นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงได้รับรายงานว่า ผลผลิตหอมหัวใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเริ่มออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมากตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง คาดว่ามีผลผลิตกว่า 2.9 หมื่นตัน ซึ่งผลผลิตออกสู่ตลาดแล้ว 1.2 หมื่นตัน จึงมีผลต่อราคารับซื้อต้นทาง เหลือกิโลกรัมละ 6 บาท ต่ำกว่าต้นทุน กิโลกรัมละ 10 บาท ทำให้เกษตรกรเดือดร้อน

จึงขอให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยเหลือ โดยขอให้เร่งดูดซับผลผลิตออกจากตลาดในช่วง 3-6 เดือน จากนี้ประมาณ 5 พันตัน เพื่อพยุงราคารับซื้อต้นทางไม่น้อยกว่า 8 บาท และเมื่อคำนวณค่าบริหารจัดการและขนส่งถึงผู้บริโภค จะจำหน่ายในราคาประมาณ 18 บาท ต่อกิโลกรัม ถือเป็นราคาต่ำกว่าท้องตลาดขณะนี้ขายอยู่ที่ 25-30 บาท ต่อกิโลกรัม

ทั้งนี้ แนวทางดูแลสินค้าเกษตร กระทรวงมอบนโยบายให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบ หากพบว่าสินค้าเกษตรรายการใดมีแนวโน้มผลผลิตใหม่ออกสู่ตลาดมาก ให้เร่งจัดทำแผนรับมือล่วงหน้า โดยเฉพาะจัดเชื่อมโยงตลาดกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่ เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดต้องชม ร้านค้าชุมชน ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ร้านอาหาร เป็นต้น

พร้อมกันนี้ได้ประสานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เช่น ผู้ผลิตปลากระป๋อง ผู้ผลิตเครื่องปรุงอาหาร ผู้ส่งออกรายใหญ่ เป็นต้น ในการเพิ่มการรับซื้อ ซึ่งจะช่วยลดผลผลิตล้นและปัญหาราคาตกต่ำ โดยล่าสุดพาณิชย์จังหวัดได้ทำแผนช่วยระบายแล้ว 70 ตัน ส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายร้านธงฟ้าประชารัฐ