เครือเจริญโภคภัณฑ์รวมพลังช่วยชาวนาขายข้าว ผุดแบรนด์ “ข้าวชาวนาไทย”

นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ข้าวเปลือกราคาตกต่ำ และมีปริมาณข้าวเปลือกชุดใหม่ออกสู่ตลาดภายในเวลาเดียวกันจำนวนมาก ส่งผลให้ชาวนาไทยทั่วประเทศประสบปัญหาเดือดร้อนนั้น เครือเจริญโภคภัณฑ์พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายภาครัฐช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนาไทย

โดยผนึกกำลังบริษัทในเครือฯ เพื่อร่วมกันช่วยเร่งระบายข้าวเปลือกใหม่ ซึ่งขณะนี้มีนโยบายให้ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจข้าวในเครือฯ เร่งรับซื้อข้าวเร็วขึ้นจากฤดูกาลเดิม เพื่อช่วยระบายผลผลิตข้าวเปลือกในระบบตลาด พร้อมเปิดจุดรับซื้อข้าวตรงจากชาวนารวม 18 จุดทั่วประเทศ เพื่อนำข้าวเปลือกที่รับซื้อดังกล่าวมาดำเนินโครงการ ภายใต้แบรนด์ “ข้าวชาวนาไทย” โดยจะจำหน่ายในราคาต้นทุน

นอกจากนี้ บริษัทในเครือฯ ทั้ง เซเว่นอีเลฟเว่น แม็คโคร ซีพีเฟรชมาร์ท ทรูช้อป ทรูคอฟฟี่ และทรูซีเลคท์ พร้อมให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวกเป็นช่องทางจำหน่ายเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาไทย โดยมีขนาด 5 กิโลกรัม ราคา 125 บาท ยิ่งไปกว่านั้น บมจ. สยามแม็คโคร ยังยินดีที่จะเปิดพื้นที่หน้าห้างแม็คโครทุกภูมิภาคเพื่อให้เกษตรกรได้ขายข้าวสารตรงถึงมือผู้บริโภคอีกด้วย

นายประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์ รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า บริษัทฯ จะเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกตรงจากชาวนา 18 จุดทั่วประเทศ และให้ซื้อในราคานำตลาด โดยบวกเพิ่มจากราคาทั่วๆ ไป อีกตันละ 100-200 บาท และจะซื้อเต็มกำลังการรับ หากมีโรงอบข้าวเปลือกอื่นๆ ที่สามารถอบข้าวเปลือกเพิ่มเติมได้

นอกจาก 18 จุดดังกล่าว บริษัทฯ พร้อมที่จะเปิดจุดรับซื้อเพิ่มเติมอีก และจะทำการสีข้าวเปลือกดังกล่าว พร้อมบรรจุถุง และประสานส่งต่อไปยังช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ ภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อช่วยกระจายและจัดจำหน่าย ข้าวสารสีใหม่จากชาวนา ภายใต้โครงการ “ข้าวชาวนาไทย” โดยไม่บวกกำไรใดๆ ทั้งสิ้น จนกว่าราคาข้าวเปลือกจะกลับสู่ภาวะที่ดีขึ้นตามแนวทางของรัฐบาล

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แม็คโครจะเปิดพื้นที่ให้เกษตรกร ชาวนา นำข้าวสารมาจำหน่ายแก่ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคโดยตรงที่แม็คโครจำนวน 56 สาขา โดยเกษตรกร ตัวแทนเกษตรกร สหกรณ์ชุมชน หรือหน่วยงานตัวแทนเกษตรกรที่สนใจ สามารถติดต่อได้โดยตรงที่สาขาของแม็คโคร นอกจากนี้แม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศจะเป็นช่องทางการจำหน่ายข้าวชาวนาไทยให้ประชาชนได้อุดหนุน

“ข้าวชาวนาไทย” ข้าวหอมมะลิใหม่ 100% มีคุณสมบัติพิเศษ คือ ขาว ใส หอมนุ่มเหนียว อร่อย, เป็นข้าวหอมมะลิแรกเกี่ยว คุณภาพดีสดใหม่จากนา รับซื้อโดยตรงจากชาวนาไทย และผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานขนาดใหญ่ ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล วิธีการหุง หุงด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ข้าว 1 ส่วนต่อ น้ำ 1-1.2 ส่วน พักข้าวไว้อย่างน้อย 15 นาที ก่อนนำไปรับประทาน สามารถหาซื้อสินค้าได้ที่ช่องทางต่าง ๆ อาทิ เซเว่น อีเลฟเว่น, ซีพีเฟรชมาร์ท, ทรูคอฟฟี่, ทรูช้อป, แมกเนต ฯลฯ ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มวางจำหน่ายได้ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพ.ย.นี้