คูโบต้าหนุนนโยบายเกษตร 4.0

สยามคูโบต้า 40 ปี งัด 4 กลยุทธ์ขับเคลื่อนเกษตร 4.0 หนุนยอดโต 10 ปีข้างหน้า

นายฮิโรโตะ คิมุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยในโอกาสครบ 40 ปี สยามคูโบต้า ว่า สยามคูโบต้าได้ยกระดับแบรนด์สู่การเป็น “นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต” เพื่อให้สอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ช่วยให้สามารถบริหารจัดการในการทำเกษตรให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนำไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง เพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ leader ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านเครื่องจักรกลการเกษตรในอาเซียน innovat เพื่อช่วยเกษตรกรบริหารจัดการการเกษตรได้อย่างแม่นยำ seamless life ทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อกับทุกภาคส่วน และสุดท้าย คือ sustainability มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การขับเคลื่อนธุรกิจของสยามคูโบต้าให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในอีก 10 ปีข้างหน้า

ด้านนายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า แนวทางการพัฒนานวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรของสยามคูโบต้านั้น ในยุคการทำเกษตร 4.0 ได้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ การนำเอาระบบ GNS (global navigation satellite system) มาใช้ร่วมกับเครื่องจักรกลการเกษตร นอกจากนี้ บริษัทยังลงทุนก่อสร้างคูโบต้าฟาร์มขึ้นที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี พื้นที่ 220 ไร่ เพื่อปลูกพืชด้วยวิธีการเกษตรสมัยใหม่ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาในเฟสแรก คาดจะเปิดได้ภายในสิ้นปีนี้ 4 โซน และจะครบ 10 โซน ในปี 2020

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทครึ่งปีแรก 2561 บริษัทมียอดขายรวม 25,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% จากช่วงเดียวกันปีก่อน คาดว่าทั้งปี 2561 ยอดขาย 56,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% ตามเป้าหมาย จากราคาพืชผลทั้งในและประเทศเพื่อนบ้านขยับเพิ่มสูงขึ้น